BHV basistraining
DEKRA Advisory & Training

Geïnteresseerd in een BHV training voor uw medewerkers? Lees hieronder meer.

Basistraining BHV

De Arbowet verplicht werkgevers één of meer werknemers aan te wijzen als Bedrijfshulpverlener (BHV-er). Het aantal BHV-ers vloeit voort uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie van het bedrijf. Wat BHV-ers precies leren, hangt daarom af van de risico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen. DEKRA biedt voor toekomstige BHV-ers de basistraining BHV.

Doel van de training

Deze basistraining geeft medewerkers de kennis en vaardigheden die zij als BHV-er wettelijk moeten beheersen.

De doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers die BHV-er worden. Zij hebben in het afgelopen jaar voor uw organisatie geen BHV-training gevolgd.
Heeft de medewerker al eerder een basistraining gevolgd? Dan bieden wij hun een herhalingstraining. Hierin frissen zij de kennis uit de basistraining op, en oefenen zij met praktijkvaardigheden. De herhalingstraining is jaarlijks verplicht voor medewerkers die BHV-taken willen uitvoeren.

Duur van de training

De basistraining duurt 2 dagen.

Inhoud van de training

  • levensreddend handelen
  • eerste hulp
  • reanimatie, inclusief gebruik AED
  • redden, bergen en verplaatsen slachtoffers
  • het melden van incidenten
  • beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie)
  • ontruiming
  • kennis kleine blusmiddelen
We bieden de training ook als maatwerk aan. Wij stemmen dan de inhoud af op casussen in uw bedrijf en passen een onderzoeksmethode toe die aansluit bij uw wensen. Neem hiervoor contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Resultaat

Als de kennis en de praktijkoefeningen met een voldoende worden beoordeeld, ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’. De deelnemer mag daarna aan de slag als BHV-er. Het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een herhalingstraining te volgen.