Werken op hoogte
DEKRA Advisory & Training

Op zoek naar een training werken op hoogte? Lees hieronder verder.

Training werken op hoogte

Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Niet alleen kunnen medewerkers vallen en letsel op lopen. Ook kunnen er spullen naar beneden vallen en bij andere personen letsel veroorzaken. Per situatie moet bekeken worden welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. DEKRA biedt de training Werken op hoogte. Hierin implementeren we de veiligheidsmaatregelen die voortkomen uit uw risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

De training Werken op hoogte maken we op maat voor uw specifieke bedrijfssituatie. Samen bepalen we het doel en de invulling van de training. De duur van de opleiding bepalen we samen met u.

Het doel van de training werken op hoogte

Het precieze doel van de training bepalen we samen. Uitganspunt is natuurlijk dat iedereen die op hoogte werkt, dat veilig doet. Wat hiervoor nodig is, is kennis en kunde. We stemmen daarom met u af welke kennis en kunde de deelnemers na afloop van de training moeten hebben.

De doelgroep

De training voor veilig werken op hoogte is voor verschillende personen, bijvoorbeeld:
  • personen die zelf werken op hoogte
  • personen die aan anderen opdracht geven om te werken op hoogte
  • eigenaren en beheerders van gebouwen die mogelijk werken op hoogte, of hiertoe opdracht geven

Inhoud van de training werken op hoogte

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke onderwerpen die aan bod komen. De precieze invulling stemmen we met u af:
  • wet- en regelgeving over werken op hoogte, vertaald naar praktische veiligheidsmaatregelen uitvoeren van een RI&E werken op hoogte bij diverse praktijksituaties en vaststellen van situatie specifieke veiligheidsmaatregelen (aan de hand van praktijkvoorbeelden)
  • regels voor veilig werken met ladders, hoogwerkers, (rol)steigers
  • regels voor veilige werken op daken (veilige toegang en veilig lopen/werken)
  • collectieve valbeveiligingsmaatregelen en -middelen
  • maatregelen ter voorkoming van vallende voorwerpen van hoogte
  • persoonlijke valbeveiligingsmiddelen (welke middelen, wanneer en hoe te gebruiken)
  • redden van mensen op hoogte

De duur van de training

De training duurt 1 dag.

Certificaat voor werken op hoogte

Na afloop van de training krijgen deelnemers een certificaat. Hieruit blijkt dat de deelnemer de training succesvol heeft afgerond.