Training Toezichthouder Steigergebruik

Werken op hoogte brengt risico's met zich mee. Op een tijdelijke constructie, zoals een steiger, neemt dat risico toe. Daarom schrijft de wet een aantal duidelijke eisen voor. De Richtlijn Steigers is een praktische uitwerking van deze wet- en regelgeving, opgesteld door de branche. Hierin staat bijvoorbeeld dat bedrijven een deskundige moeten aanwijzen om steigers te keuren, voordat iemand deze gebruikt. Daarnaast moet de deskundige periodiek controleren of de steiger nog veilig is. In hoofdstuk 7.25 van de Richtlijn Steigers is aangeven wat de eindtermen van de scholing voor deze functionaris zijn. DEKRA biedt voor deze deskundigen de training Toezichthouder Steigergebruik.

We ontwikkelden deze training met onze grote ervaring en deskundigheid op het gebied van steigers. Hierdoor voldoen u en uw medewerkers zowel aan de wettelijke vereisten als aan de Richtlijn Steigers. De Toezichthouder Steigergebruik moet de veiligheid van de gebouwde steigers kunnen beoordelen. Het is van belang dat hij zowel standaardconfiguraties alsook complexe configuraties (categorie 1, 2, 3 en 4) kan beoordelen. Hij communiceert op het technisch niveau van de 1e Monteur of de Voorman. Om zijn werkzaamheden aantoonbaar op het gewenste niveau uit te kunnen voeren dient deze functionaris te beschikken over het certificaat Toezichthouder Steigergebruik.

Doel van de training Toezichthouder Steigergebruik

Deelnemers kunnen na de training aantonen dat zij toezicht kunnen houden bij de montage van standaard (steiger)configuraties. Daarnaast kunnen zij de steigeroverdracht uitvoeren en de steigerconstructie in een veilige staat te houden. Dat laatste doen zij door periodieke controles uit te voeren.

De doelgroep

De training is bedoeld voor medewerkers die de werkzaamheden zoals aangeven bij 7.2.5. ‘Toezichthouder Steigergebruik’, uit de Richtlijn Steigers uitvoeren.

Inhoud van de training

Theorie en praktijk
 • Richtlijn Steigers; inhoud en toepassingsgebied
  • steigermontage en verantwoordelijkheden
  • controleren van steigerconstructies en het veilig gebruik van steigers
  • termen, begrippen en definities
  • verschillende steigertypen, soorten, belastingklassen en toepassingen
  • veilige en doelmatige steiger voor alle gebruikers
  • eisen over noodzakelijke steigeronderdelen, zoals staanders, liggers en diagonalen
  • ondergrond, belastingen, verankeringen en diagonalen
  • bouwlift en de steiger
  • werken met standaard configuraties
  • steigeroverdracht, periodieke inspecties en rapportage
  • vakbekwaamheid montagemedewerkers
  • invloed van omgeving, weersomstandigheden, werken langs de openbare weg, en dergelijken
 • praktijkcasussen door middel van steigerfoto’s
 • afsluitende theorietoets.
Kennis en vaardigheden

Duur van de training

De training duurt 1 dag.

Resultaat

De training wordt afgesloten met een examen, gebaseerd op de Richtlijn Steigers bij 7.2.5. Rondt de deelnemer het succesvol af? Dan ontvangt hij of zij het certificaat Toezichthouder Steigergebruik. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Beschikbare dagen
DatumLocatie
16-02-2024Spijkenisse
11-04-2024Spijkenisse
12-06-2024Spijkenisse
30-09-2024Spijkenisse
29-11-2024Spijkenisse