Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Toezichthouder Steigergebruik

Werken op hoogte is op zichzelf al riskant. Op een tijdelijke constructie, zoals een steiger, neemt dat risico alleen maar toe. Daarom heeft de wetgever een aantal duidelijke richtlijnen gegeven. In het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.34, staat een door het bedrijf (schriftelijk) aangewezen deskundige steigers keurt voor ingebruikname en periodiek controleert of de steiger nog veilig is. De Richtlijn Steigers die verder uitgewerkt is, kent naast de monteur steigerbouwer die werkzaam is bij het montage bedrijf, de toezichthouder steigergebruik die in dienst is bij de opdrachtgever/aannemer. In hoofdstuk 7.25 van de Richtlijn Steigers is aangeven wat de eindtermen van de scholing voor deze functionaris zijn.

Gebaseerd op onze grote ervaring en deskundigheid op het gebied van steigers is een training ontwikkeld waardoor u en uw medewerkers zowel aan de wettelijke vereisten als aan de zaken genoemd in de Richtlijn Steigers voldoen. De Toezichthouder Steigergebruik moet de veiligheid van de gebouwde steigers kunnen beoordelen. Het is van belang dat hij zowel standaardconfiguraties alsook complexe configuraties (categorie 1, 2, 3 en 4) kan beoordelen. Hij communiceert op het technisch niveau van de 1e Monteur of de Voorman. Teneinde zijn werkzaamheden aantoonbaar op het gewenste niveau uit te kunnen voeren dient deze functionaris te beschikken over het certificaat Toezichthouder Steigergebruik.

Doel

Deelnemers zijn na de training aantoonbare in staat om bij niet gecompliceerde steigerconstructies toezicht te houden tijdens de montage, de steigeroverdracht uit te voeren en de steigerconstructie in een veilige staat te houden.

Bestemd voor

Medewerkers die de werkzaamheden zoals aangeven bij 7.2.5. ‘Toezichthouder Steigergebruik’, uit de Richtlijn Steigers aantoonbaar dienen te kunnen uitvoeren.

Inhoud van de training

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod (theorie en praktijk):

 • Richtlijn Steigers; inhoud en toepassingsgebied
  • Steigermontage en verantwoordelijkheden
  • Controleren van steigerconstructies en het veilig gebruik van steigers
  • Termen, begrippen en definities
  • Verschillende steigertypen, soorten, belastingklassen en toepassingen
  • Veilige en doelmatige steiger voor alle gebruikers
  • Eisen t.a.v. noodzakelijke steigeronderdelen zoals staanders, liggers en diagonalen
  • Bij elk steiger aandacht voor: ondergrond, belastingen, verankeringen en diagonalen
  • Bouwlift en de steiger
  • Werken met standaard configuraties
  • Steigeroverdracht, periodieke inspecties en rapportage
  • Vak bekwaamheid montage medewerkers
  • Invloed van omgeving, weersomstandigheden, werken langs de openbare weg, end.
  • Praktijkcasussen d.m.v. steigerfoto’s
  • Afsluitende theorietoets

De deelnemer leert de volgende competenties:

 • Bekend zijn met en kunnen toepassen van de regels ten aanzien van montagehandelingen, controleren van steigerconstructies en het veilig gebruik hiervan.
 • Bekend zijn met relevante termen en begrippen in de steigerbouw.
 • Bekend zijn met de verschillende steigertypen en –soorten, alsmede de belastingklassen met hun toepassingen.
 • Weten welke eisen steigergebruikers stellen aan een veilige en doelmatige steiger.
 • Weten welke eisen moeten worden gesteld aan de ondergrond, onderstopping, voetplaten, staanders, liggers, diagonalen, kortelingen, steigerdelen/vloerelementen, leuningen, kantplanken, netten/zeilen en aansluitingen van bouwliften,
 • In staat zijn om [standaard]steigerconfiguraties, op grond van de Richtlijn Steiger, de sterkte, stijfheid en stabiliteit te beoordelen.
 • In staat zijn om op doelmatige wijze te rapporteren over de staat van de steiger, ook op veiligheidsgebied, bij steigeroverdracht, eventueel tussentijdse en periodieke inspecties.

Duur

De training duurt 1 dag

Resultaat

De training wordt afgesloten met een examen. Dit bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Wanneer dit examen, gebaseerd op de eindtermen uit de Richtlijn Steigers bij 7.2.5, met voldoende resultaat wordt afgelegd dan wordt een certificaat verstrekt. Daarmee beschikt de functionaris aantoonbaar over de vereiste deskundigheid. De geldigheid van het certificaat is 5 jaar.

Beschikbare dagen

DatumLocatie
27-09-2023Hoogvliet
08-12-2023Hoogvliet

Contact

Diny Cornelissen

separator
+31 6 53 26 21 86

DEKRA Industrial Safety

Fascinatio Boulevard 602

2909 VA Capelle aan den IJssel

Pagina delen