SCIOS scope 14
DEKRA Audit

Vraag uw certificering aan voor de SCIOS scope 14

SCIOS Scope 14

Verplicht vanaf 10 maart 2022

Vanaf 10 maart 2022 is de SCIOS scope 14 verplicht voor (warmte)installaties met een ondergrens van 70 kW nominaal vermogen. Met het SCIOS scope 14 certificaat tonen bedrijven aan dat ze competent zijn om de keuring voor de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) III uit te kunnen voeren.

Inwerkingtreding SCIOS scope 14

In het Bouwbesluit zijn eind 2019 een aantal aanpassingen voorbereid. Er was op dat moment nog geen keuring voor SCIOS scope 14 beschikbaar. Daarom was een SCIOS scope 1 of SCIOS scope 2 keuring nog tot maart 2022 geldig als bewijs dat is voldaan aan de gestelde eisen. Deze overgangstermijn is inmiddels verstreken. Aangezien de keuring minimaal eens in de vier jaar wordt uitgevoerd, moeten (warmte)installaties uiterlijk voor 10 maart 2024 gekeurd zijn.

Waarvoor is de SCIOS scope 14 van toepassing?

De keuring is verplicht voor warmte installaties met een ondergrens van 70 kW nominaal vermogen en een bovengrens van 290 kW nominaal vermogen. Het betreft alle (onderdelen van) warmte installaties, zoals;
  • De warmtebron
  • Het systeem voor warmteafgifte
  • Gekoppelde regelsystemen
  • Bepaling van de warmtebehoefte van het gebouw
  • Gekoppelde ventilatiesystemen.

SCIOS gecertificeerd worden?

Voert uw organisatie keuringen uit op warmte installaties? Zorg dat u SCIOS gecertificeerd bent! Bij DEKRA helpen wij u graag bij het verkrijgen van een SCIOS scope 14 certificaat.
Waarom SCIOS scope 14
Verplicht vanaf 10 maart 2022

Voorkom dat u uw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren.

Voer veilige keuringen uit

Toon aan dat u competent bent om de EPBD-keuring uit te voeren.

Combineren met andere SCIOS certificaten

Vraag naar de mogelijkheden voor het combineren van SCIOS scopes en overige certificeringen in de installatietechniek.

Waarom certificering door DEKRA?

Onze auditoren zijn ervaren, verstaan hun professie en spreken de taal van uw bedrijf. We leveren een hoge kwaliteit dienstverlening, hebben zitting in verschillende normcommissies en kunnen u meerdere product- en/of systeemdiensten tegelijk aanbieden. Voor u betekent dit dat u op efficiënt en kostenbewuste wijze een enkelvoudig of meervoudig certificeringstraject kunt ingaan.