PGS 37 litiumhoudende energiedragers
DEKRA Advisory & Training

Op zoek naar een bewustwordingstraining PGS 37? Ontdek het hieronder.

Bewustwordingstraining PGS 37 lithiumhoudende energiedragers

Veilig werken in een omgeving met lithiumbatterijen

Bij het gebruik van lithiumbatterijen staan we vaak niet stil bij de gevaren van spontaan ontleden. In PGS 37 staat dat wanneer uw bedrijf deze batterijen opslaat en/of handelingen mee verricht, de medewerkers getraind moeten zijn. DEKRA biedt hiervoor de training bewustwording volgens PGS 37 (publicatiereek gevaarlijke stoffen).

Door de chemische stoffen in de accucellen van lithiumbatterijen kunnen deze spontaan ontleden. Hierdoor kan een zeer hoge temperatuur en druk in de accu cel ontstaan. Deze ontledingsreactie noemt men “thermal runaway” – als de ontledingsreactie eenmaal gestart is kan deze niet meer gestopt worden en zal de gehele inhoud van de cel verbranden. In PGS 37 staan richtlijnen om dit risico te verkleinen of weg te nemen.

Doel van de training

Het doel van de training is om deelnemers bewust te maken van de risico's rondom lithiumbatterijen.

De doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden die werken in omgevingen waar met lithiumbatterijen gewerkt wordt. Bijvoorbeeld in een warehouse of showroom, waar lithiumbatterijen en lithiumbatterijen in apparaten worden opgeslagen.

Inhoud van de training

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aanbod:
  • werken en omgang met lithiumbatterijen
  • gevarenklassen en gevaareigenschappen
  • risico’s van lithiumbatterijen
  • soorten lithiumbatterijen
  • verpakkingen en kenmerken en etiketteren van verpakkingen met lithiumbatterijen
  • plichten van de betrokken partijen in de transportketen
  • opslag van nieuwe, gebruikte en beschadigde lithiumbatterijen
  • blusmiddelen
  • calamiteiten en incidenten
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
Iedere cursist ontvangt een uitgebreide syllabus van de behandelde stof.

Het resultaat

Na afloop van de training ontvangen geslaagde deelnemers een certificaat van deelname.

Duur van de training

De training duurt 3 uur, van 09.00 – 12.00 uur.
Beschikbare dagen
DatumLocatie
26-01-2024Spijkenisse
06-03-2024Spijkenisse
22-05-2024Spijkenisse