Toolbox: Intern transport

Je wilt veilig werken met transportmiddelen op bedrijventerreinen en bouwprojecten. Waar moet je dan op letten? Het kan al snel druk en onoverzichtelijk worden als groot materieel over het terrein rijdt, terwijl er voetgangers en fietsers in de buurt zijn. Er ontstaat dan een risico op aanrijdingen. In deze toolbox zijn de ervaringen van onze adviseurs veiligheidskunde verwerkt. Je kan deze ervaringen gebruiken om de verkeerssituaties op het eigen terrein of bouwproject veiliger te maken. Het geeft je handvatten bij het opstellen of verbeteren van het verkeersplan.

Verschillende weggebruikers

Buiten op het terrein of bouwproject zijn vaak naast eigen personeel ook andere weggebruikers. De verschillende groepen vragen om een andere benadering, om het werkterrein zo veilig mogelijk te houden. Om te beginnen is het belangrijk dat de bestuurders van eigen transportmiddelen capabel en fit zijn. Zij besturen de vrachtwagens, heftrucks en shovels. Verplicht hen alleen te werken met een geldig rijbewijs en een certificaat voor bevoegdheid. Wij adviseren om deze ervaren collega’s de minder ervaren bestuurders een tijdje te laten begeleiden.
Eigen medewerkers kennen het terrein en verplaatsen zich ook te voet of met de fiets. Zij verplaatsen zich alleen of in een groep, bijvoorbeeld bij einde werktijd of pauzeren. Vaak zijn er op het terrein ook externen die het terrein niet kennen. Zoals transporteurs, contractors en andere bezoekers. Geef hen goede informatie over de verkeersregels op het terrein. Als het nodig is, geef de informatie dan in het Engels of met pictogrammen.

Gedrag van eigen medewerkers

Cultuur en gedrag zijn belangrijke factoren in een veilige werkomgeving. Een voetganger en fietser kunnen hun zichtbaarheid vergroten. Loop of fiets waar de chauffeur je verwacht en draag zichtbaarheidskleding. Loop als voetganger niet op risicovolle plaatsen buiten looproutes, zoals laad- en losruimtes en in magazijnen. Is het toch nodig dat je buiten de looproutes loopt? Maak dan eerst oogcontact met de chauffeurs en laat weten dat je er loopt.
Het is belangrijk dat een chauffeur van groter materieel goed zicht houdt rondom het voertuig. Dat kan de chauffeur op verschillende manieren doen. Zorg er ten eerste voor dat heftruck niet te hoog geladen wordt. Gebruik daarnaast spiegels en camera’s. Rijdt langzamer bij kruispunten en kijk tot slot altijd links en rechts. Als het goed is, komen deze onderwerpen aan bod in de instructies om bevoegd chauffeur te worden.

Gedrag van externen

Houdt er rekening mee dat informatie geven aan externen geen garantie is dat iemand de regels opvolgt. Houdt in de gaten of de afspraken worden nageleefd en neem zo nodig actie. Activeer eigen personeel om bezoekers aan te spreken wanneer zij zich niet aan de regels houden. En begeleid bezoekers als dat nodig is. Een bezoeker kan het beste een zichtbaar hesje dragen. Zo is hij of zij voor anderen beter herkenbaar. Laat ook eigen medewerkers het gebied waar ook transportmiddelen rijden ontwijken. Duidelijke afspraken hierover helpen werknemers om elkaar erop aan te spreken. Geef naast regels over toegang ook regels over het schoonhouden van de route. Ruim gemorst materiaal zo snel mogelijk op en zet het gebied tot die tijd af.

Voorzieningen op het terrein

Zorg ervoor dat er niemand op het terrein is, die er ook niet hoeft te zijn. Geef bij de ingang aan dat het verboden is voor onbevoegden. Maak volledig gescheiden routes voor voetgangers en rijdend materieel. Kan dat niet? Maak dan zoveel mogelijk gescheiden paden en markeer ze duidelijk. Wees consistent in het gebruik van kleuren om de paden aan te geven. Het is belangrijk om deze ook vrij te houden. Maak waar mogelijk aparte in- en uitgangen. Breng signalering aan op deuren die uitkomen op transportroutes. Stem de maximale snelheid af op de benodigde remweg. Alle doorgangen moeten breed en hoog genoeg zijn voor het grootste materieel. Zorg voor overzichtelijke bochten. Zet hulpmiddelen zoals spiegels in, op plaatsen die onoverzichtelijk zijn. Maak eenrichtingswegen als dat kan. Komt het materieel dicht bij de looppaden? Maak dan een fysieke afscheiding. Breng duidelijke markering aan voor alle situaties waar verkeersstromen samenkomen. Plaats verlichting voor beter zicht in het donker. Maar, let erop dat deze niet verblindt of onverwacht aan- of uitgaat.

Materieel

Transportmiddelen kan je uitrusten met extra voorzieningen, om het zicht te verhogen en snelheidsbeperkingen in te bouwen. Koop je nieuw materieel? Laat je dan goed informeren over de laatste trends van de techniek die je gaat gebruiken. Volg ook altijd de instructies op die op het materieel en de onderdelen staan. Zorg hierbij ook voor goed onderhoud. Dit geldt ook voor kleiner materieel, zoals bijvoorbeeld fietsen. Vergeet bijvoorbeeld ook de verlichting niet.

Veranderende omstandigheden

Het wegdek slijt eerder als het vaker en door zwaarder materieel gebruikt wordt. Inspecteer periodiek of vloeren en wegen nog in goede staat zijn en neem zo nodig actie voor herstel. Stimuleer medewerkers melding te doen als zij gaten of scheuren zien. Houdt de volgende zaken goed in de gaten voor een veilige verkeerssituatie:
  • De invloed van het weer. In de winter kan gladheid ontstaan. Zorg ervoor dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor preventief strooien en dat er strooizout op voorraad is. Wordt het toch glad? Stop dan tijdelijk met het transport.
  • Het werk van externen of eigen onderhoud zorgt voor nieuwe risico’s. Stem deze risico’s eerst goed af en maak afspraken over aanvullende maatregelen.
Heeft u een vraag? Onze experts komen graag met u in contact