Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Intern transport

Veilig werken bij de inzet van transportmiddelen op bedrijventerreinen en/of bouwprojecten (intern transport), waar moet je dan aan denken? Het kan al snel druk en onoverzichtelijk worden als er groot materieel over het terrein rijdt, terwijl er ook overige weggebruikers zoals voetgangers en fietsers in de buurt zijn. Er ontstaat dan een risico op aanrijdingen. Botbreuken en ander letsel kan dan het gevolg zijn. In deze toolbox zijn de ervaringen van onze adviseurs veiligheidskunde verwerkt die u kunt gebruiken om de verkeerssituaties op het eigen terrein of bouwproject veiliger te maken. Het geeft u handvatten bij het opstellen of verbeteren van het verkeersplan.

Verschillende weggebruikers

We willen ons allemaal veilig voelen bij het uitvoeren van ons werk, of dit nu binnen of buiten is. Buiten op het terrein of bouwproject heb je vaak naast eigen personeel te maken met externe partijen die zich verplaatsen, intern transport. De verschillende groepen vragen om een andere benadering om het werkterrein zo veilig mogelijk te houden.

Om te beginnen moeten de bestuurders van eigen transportmiddelen zoals vrachtwagens, heftrucks en shovels, capabel en fit zijn. Het verplichten van een geldig rijbewijs en in veel gevallen het behalen van een certificaat voor bevoegdheid is een goed begin. Wij bevelen aan om capabele ervaren collega’s, minder ervaren bestuurders nog een poosje te laten begeleiden. Eigen medewerkers zijn bekend op het terrein en verplaatsen zich naast gebruikt te maken van grotere transportmiddelen ook te voet of met de fiets. Zij weten de weg en kunnen alleen zijn, maar kunnen zich ook in een groep verplaatsen, bijvoorbeeld bij einde werktijd of pauzeren.

Vaak heb je op het terrein ook te maken met externen die de omstandigheden nog niet kennen, zoals transporteurs, contractors en andere bezoekers. Zij hebben goede informatie nodig over de verkeersregels op het terrein. Als zij de Nederlandse taal niet goed begrijpen, geef de regels dan in een andere taal of met pictogrammen aan.

Voorzieningen op het terrein

Zorg ervoor dat er niemand op het terrein is, die er ook niet hoeft te zijn. Geef bij de ingang aan dat het verboden is voor onbevoegden.

Bij voorkeur zijn de routes voor intern transport, zoals voetgangers en rijdend materieel volledig gescheiden. Kan dat niet, maak dan zoveel mogelijk gescheiden paden en markeer deze duidelijk. Zorg voor eenduidig en doordacht kleurgebruik bij markering van looppaden/ doorgangen. Het is belangrijk om deze ook vrij te houden. Maak waar mogelijk aparte in- en uitgangen. Breng signalering aan op deuren die uitkomen op transportroutes. Stem de maximale snelheid af op de benodigde remweg.

Alle doorgangen moeten breed en hoog genoeg zijn voor het grootste materieel. Zorg voor overzichtelijke bochten. Zet hulpmiddelen zoals spiegels in, op plaatsen die onoverzichtelijk zijn.

Maak waar mogelijk eenrichtingswegen. Wanneer materieel moet manoeuvreren vlak bij looppaden, kan het beste een fysieke afscheiding worden gemaakt.

Breng duidelijke markering aan voor alle situaties waar verkeersstromen samenkomen. Plaats verlichting voor beter zicht in het donker, maar let er op dat deze niet verblindt of onverwacht aan- of uitgaat.

Materieel

Transportmiddelen kunnen uitgerust worden met allerlei extra voorzieningen om het zicht en de waarneming te verhogen, maar ook snelheidsbeperkingen in te bouwen. Het is zeker de moeite waard om bij aanschaf van materieel u goed te laten informeren over de laatste trends op het gebied van techniek passend bij de te verrichten taken. Het is ook belangrijk om het materieel en onderdelen ervan volgens de instructies te gebruiken. Zorg hierbij ook voor goed onderhoud. Dit geldt ook voor kleiner materieel, zoals bijvoorbeeld fietsen, en vergeet hierbij ook de verlichting niet.

Gedrag van de gebruikers

Cultuur en gedrag zijn belangrijke factoren in een veilige werkomgeving. Een voetganger en fietser kunnen hun zichtbaarheid vergroten door zich te begeven op plaatsen waar een chauffeur hen kan verwachten en door zichtbaarheidskleding te dragen. Op risicovolle plaatsen buiten looproutes, zoals laad- en losruimtes en in magazijnen kan een voetganger het beste in principe niet komen. Indien de aanwezigheid noodzakelijk is buiten looproutes, doe dit dan alleen na melding aan en na visueel contact te hebben gehad met de aanwezige bestuurders. Een chauffeurs van groter materieel kan zichzelf de vraag stellen: heb ik goed zicht rondom mijn voertuig? Dus bij het laden van een heftruck, zorgdragen dat er niet te hoog gestapeld wordt, gebruik maken van spiegels en camera’s, bij kruispunten snelheid te minderen en altijd links en rechts te kijken. Als het goed is, komen deze onderwerpen aan bod in de instructies om bevoegd

chauffeur te worden. Wanneer chauffeurs van transportbedrijven of contractors bij de poort informatie hebben gekregen over de verkeersregels is dat geen garantie dat zij deze regels goed opvolgen. Monitor of de afspraken goed worden opgevolgd en neem zo nodig actie. Activeer eigen personeel om bezoekers ook aan te spreken op naleving van de geldende regels op uw terrein en

begeleidt de bezoeker. Optimaal is het wanneer de bezoeker een goed zichtbaar hesje draagt in een specifieke kleur, zo zijn zij voor anderen beter herkenbaar.

Ook eigen medewerkers kunnen maar beter niet vaker dan strikt noodzakelijk komen in het gebied waar ook transportmiddelen rijden. Duidelijke afspraken hierover helpt werknemers elkaar er gemakkelijker op aan te kunnen spreken. Niet enkel regels over toegang zijn belangrijk, maar ook voor het schoonhouden van routes. Ruim gemorst materiaal zo snel

mogelijk weer op en zet het gebied tot die tijd af.

Veranderende omstandigheden

Het wegdek slijt eerder naarmate het meer en door zwaarder materieel gebruikt wordt. Inspecteer periodiek of vloeren en wegen nog in goede staat zijn en neem zo nodig actie voor herstel. Stimuleer medewerkers melding te doen als zij gaten of scheuren zien. Houdt de volgende zaken goed in de gaten voor een veilige verkeerssituatie:

  • Het weer is veranderlijk. In de winter kan gladheid ontstaan. Zorg ervoor dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor preventief strooien en dat er strooizout op voorraad is. Wordt het toch glad, stop dan tijdelijk met het transport.
  • Het werk van derden of eigen onderhoud, kan voor nieuwe aanrijdrisico’s zorgen. Stem deze risico’s van te voren

goed af en maak afspraken over aanvullende maatregelen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over intern transport? Neem dan contact op met ons op via 010 216 11 44 of stuur een e-mail naar .

Pagina delen