Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Afspraakbevestiging ontvangen

Heeft u een afspraakbevestiging via e-mail of sms van ons ontvangen en is deze afspraak niet bij u bekend? Kijk hieronder waarom u deze bevestiging van ons ontvangen heeft.

DEKRA Automotive

DEKRA Automotive is een landelijk werkend en onafhankelijk expertisebureau. Wij beschikken over specialisten voor expertises voor onder andere personenauto's, oldtimers en klassiekers, caravans en campers. Ook de vaststelling van (motor)technische schaden, het uitvoeren van onderzoeken, het behandelen van bedrijfsschaden en de controle op reparatie en onderhoud van voertuigen behoren tot ons dienstenpakket.

Onze enthousiaste en deskundige medewerkers staan borg voor vakkundigheid, service, klantgerichtheid en kwaliteit. Het merendeel van onze experts is ingeschreven in het NIVRE-register en handelt volgens de gedragsregels zoals die zijn voorgeschreven door het Verbond van Verzekeraars.

Wilt u meer weten over wie wij zijn en wat wij doen,?
Meer over DEKRA Automotive >

Schade

Heeft u schade aan uw voertuig? Wij hebben de opdracht gekregen om expertise uit te voeren op uw voertuig. Wij stellen - geheel vrijblijvend en behoudens goedkeuring door de betreffende opdrachtgever - de schade vast.

Om de schade vast te stellen is een afspraak gemaakt. Hierover informeren wij u per e-mail of sms. Indien deze afspraak niet bij u bekend is, vragen wij u om contact met ons op te nemen. U kunt ons een e-mail sturen via of telefonisch contact met ons opnemen tussen 08:00 en 12:30 uur op 072 57 57 830. Vermeld hier altijd ons dossiernummer bij, die u heeft ontvangen in de afspraakbevestiging.

Naast schadevaststellingen doen wij ook andere werkzaamheden, zoals het taxeren van voertuigen. Indien u vragen heeft over de door u ontvangen afspraakbevestiging en u heeft geen schade aan uw voertuig, dan kunt u ook contact met ons opnemen. U kunt een e-mail sturen naar of een whatsapp bericht naar +316 51 17 08 35 onder vermelding van ons dossiernummer, die u heeft ontvangen in de afspraakbevestiging

Van onze expertise stellen wij een rapport op. Dit sturen wij naar onze opdrachtgever. Vaak is dit uw verzekerings- of leasemaatschappij. Zij nemen contact met u op om de schade verder af te wikkelen.

Bij (mogelijk) totaal verlies handelen wij volgens Bedrijfsregeling 16 zoals die door het Verbond van Verzekeraars is opgesteld. Bedrijfsregeling no. 16 ziet toe op de afhandeling van gekentekende voertuigen die als totaal verlies (in het algemeen) worden aangemerkt. Een gekentekend voertuig zal volgens Bedrijfsregeling no. 16 of op reparatiebasis of op basis van totaal verlies worden afgehandeld. Bij de afhandeling op basis van totaal verlies wordt onderscheid gemaakt tussen demontagevoertuigen en handelsvoertuigen. Voor de demontagevoertuigen geldt dat ze gedemonteerd moeten worden. Zie voor meer informatie deze link.

Doorgaans is een auto total loss wanneer de dagwaarde ná de schade vermeerderd met de reparatiekosten hoger is dan de dagwaarde vóór de schade. Dit houdt verband met het feit dat de auto door de beschadiging in waarde vermindert en die waardevermindering fictief gesteld wordt op het bedrag van de reparatiekosten.

De waarde van de auto in het economisch verkeer direct vóór de beschadiging, ofwel de prijs die men moet betalen voor een vergelijkbare auto, ook wel dagwaarde genoemd, is dus het maximum. De waardevermindering kan niet meer zijn dan die dagwaarde.

Voorbeeld

Waarde van de auto vóór het ongeval is € 15.000,- (dag-vervangingswaarde). De waarde van de auto ná het ongeval is € 5.000,- (restwaarde). Het verschil is € 10.000,-

Zijn de reparatiekosten hoger dan € 10.000,- dan is het financieel niet verantwoord om de schade te herstellen. De auto is dan economisch total loss.

Bij total loss kan er in sommige gevallen sprake zijn van technisch total loss. Als dit het geval is zal de expert dit uitvoerig met u doorspreken.

Wanneer de eerste expert niet tot overeenstemming kan komen met de belanghebbende partij over bijvoorbeeld de waarde c.q. omvang van de schade, oorzaak of de herstelprocedure (in overeenstemming met de Gedragsregels bij Expertise) van het beschadigde voertuig, heeft de belanghebbende de mogelijkheid in eigen beheer en conform polisvoorwaarden een contra-expertise (tweede oordeel) aan te vragen. Of de kosten daarvan worden vergoed hangt onder meer af van wat er in de polisvoorwaarden staat – en dat verschilt per verzekeraar en per type polis.

Het doel van de contra-expertise is voor de belanghebbende om door middel van een tweede expertise het resultaat van de eerste expertise op juistheid te toetsen. De contra-expert zal in zijn expertise ook de beweegredenen van de eerste expert dienen te weten, teneinde in ieder geval de uitgangspunten van de expertises gelijkgestemd te hebben. Hierdoor kan een onnodig bindend advies worden voorkomen.

Pagina delen