ISO 45001 gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om incidenten en overtredingen te melden

Het melden van ongevallen verplicht voor ISO 45001 gecertificeerde bedrijven

08 aug 2022

Ieder bedrijf probeert ongevallen te voorkomen. ISO 45001 gecertificeerde organisaties hebben dit doel in hun managementsysteem verankert. Toch kan er nog altijd een ongeval plaatsvinden. In zo’n situatie zijn ISO 45001 gecertificeerde klanten verplicht om ernstige incidenten of overtredingen van de regelgeving bij DEKRA te melden. Het gaat hierbij om ongevallen die leiden tot een ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood en om stralingsincidenten. ISO 45001 gecertificeerde klanten moeten eveneens melding maken van overtredingen die door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn geconstateerd.

In de MD 22:2019 (paragraaf G 8.5.3) is vastgelegd dat ISO 45001 gecertificeerde klanten de certificatie-instelling op de hoogte moeten stellen van het optreden van een ernstig incident of een overtreding van de arbo wet- en regelgeving.
Melding is verplicht in de volgende gevallen:
 • Bij ongevallen die leiden tot een ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood;
 • Stralingsincidenten moeten gemeld worden aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Een stralingsincident is een ongewenste gebeurtenis met ioniserende straling. Hiervan is sprake bij:
  • Het aantreffen van een onbekende radioactieve bron;
  • Een ongeluk met radioactieve lading;
  • Het zoekraken van een bron;
  • Blootstelling aan ioniserende straling;
  • Lozing van radioactieve stoffen in lucht, water of bodem.
 • ISO 45001 klanten moeten bij DEKRA een melding maken als er door de Nederlandse Arbeidsinspectie een overtreding is geconstateerd.
In alle gevallen kan een melding worden gemaakt door contact op te nemen met DEKRA Audit Nederland. Dit doet u door hier een melding te maken of een e-mail te sturen naar audits​.nl@​dekra​.com .