Common Safety Method testing

DEKRA test NS Intercity Nieuwe Generatie

14 jan 2021

In opdracht van NS bouwt Alstom een nieuwe Intercity trein. Deze vervangt straks onder andere de locomotieven met rijtuigen op de HSL die aan het einde van hun levensduur zijn. Maar voor het zover is, wordt de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) uitgebreid getest. De afgelopen maanden gebeurde dat op een testcircuit in Tsjechië. In juni reed de eerste testtrein van de nieuwe Intercity ons land binnen. Een team van specialisten van onafhankelijk test- en certificeringsbedrijf DEKRA gaat nu in Nederland verder met testen.

DEKRA heeft als Designated Body (DeBo) de ICNG getoetst tegen de Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen. Daarnaast heeft de expertiseorganisatie als Assessment Body (AsBo) het veiligheidsbeheersysteem getoetst aan de Common Safety Method (CSM REA). Op basis van deze beoordelingen heeft ProRail een positief advies gegeven ten aanzien van de interoperabiliteit en heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport een vergunning voor testen afgegeven.
“Op dit moment voeren wij de voorgeschreven testen uit om aan te tonen dat de trein aan de regelgeving voldoet. De testresultaten zullen door de certificerende instanties gebruikt worden in hun beoordeling”, vertelt Margreet Beuving, Projectmanager bij DEKRA. Onder andere wordt de ERTMS baan-treinintegratie, EMC-aspecten (zoals assentellers en stoorstromen), de interactie tussen pantograaf en bovenleiding en de aerodynamica van de trein getest.

Testen van veiligheidsaspecten

Bij de ERTMS baan-treinintegratietest wordt de treinbeveiliging getoetst in normale en specifieke situaties. Aangezien in Nederland de verschillende ERTMS baanvakken specifieke kenmerken hebben, is het van belang de correcte werking van de treinbeveiliging te toetsen op alle ERTMS baanvakken.
DEKRA voert daarnaast pantograaftesten uit waarbij met behulp van high speed camerasystemen langs de baan gemeten wordt wat de uitwijking van de bovenleiding is bij een treinpassage. Deze uitwijking wordt zeer nauwkeurig op camerabeelden vastgelegd en geanalyseerd.
De Elektrotechnische afdeling van DEKRA voert specialistische metingen uit op het gebied van de elektromagnetische interferentie (EMI). Van alle veiligheidsrelevante onderdelen in de trein moet aangetoond worden dat deze niet beïnvloed worden door zogenaamde stoorstromen. Daarnaast doet DEKRA metingen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Veilig bij hoge snelheid

Omdat de Intercity Nieuwe Generatie met een hogere snelheid mag gaan rijden dan de huidige intercity’s, moet er aan meer eisen worden voldaan. “De nieuwe trein is luchtdicht gebouwd zodat hij ook met hoge snelheid door tunnels kan rijden”, legt Beuving uit. “We testen daarom ook de aerodynamica. Zo mag de luchtdruk in de boeggolf voor de trein niet te hoog zijn. Dat controleren we bij de maximumsnelheid van 200km/h.”

Voertuigvergunning

De testen zullen de komende tijd doorgaan. Naast de 5-car zal straks ook de 8-car getest worden. Daarna volgen nog de Belgische stellen. “We zijn trots dat we gedurende dit dynamische project onze zeer specialistische kennis en kunde kunnen inzetten om Alstom, NS, ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport te ondersteunen. Als de ICNG aan het einde van alle tests en beoordelingen een voertuigvergunning krijgt, zullen alle betrokken DEKRA medewerkers met voldoening terugkijken op een geslaagd traject.”
Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Margreet Beuving via +31 30 300 51 35 of stuur een e-mail naar margreet​.beuving@​dekra​.com .