DEKRA voegt onderzoeksunits Experts en Automotive samen

DEKRA Onderzoek wordt DEKRA Investigations

12 mrt 2021

Vanaf 1 maart 2021 gaan de onderzoeksunits van DEKRA Experts en DEKRA Automotive (beiden onderdeel van DEKRA Claims and Expertise B.V.) samen verder onder de naam DEKRA Investigations. Hiermee ontstaat één loket voor alle onderzoekswerkzaamheden. “De krachten worden gebundeld waardoor wij vanuit één unit een meer efficiënt en divers pakket aan onderzoeksdiensten gaan aanbieden”, zegt Ronald Pols, Managing Director DEKRA Claims and Expertise.

De coördinatie en dagelijkse leiding van DEKRA Investigations komen in handen van Erwin Godding en Gert van Zwienen. Het team bestaat uit 13 deskundige, particuliere rechercheurs die vanuit een breder perspectief onafhankelijk onderzoek verrichten op uiteenlopende gebieden. Zo richten zij zich onder andere op (algemeen) toedrachtsonderzoek, (verzekerings)fraudeonderzoek, schuldvraagonderzoek bij verkeerszaken en ongevallenanalyse, technisch brandonderzoek bij voertuigen, letselschadeonderzoek, aansprakelijkheids- en regresonderzoek, opsporing van goederen en Voice Risk Analysis (VRA).
De ervaren onderzoekers bezitten ieder een gedegen juridische kennis en verzekeringstechnische expertise. Uiteraard vinden alle onderzoeksactiviteiten plaats binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving en alle overige richtlijnen en gedragscodes worden zorgvuldig nageleefd. DEKRA Investigations heeft reeds een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB 1127).
Contact opnemen met DEKRA Investigations kan via +31 (0)88 96 83 400 en investigations​.nl@​dekra​.com .