Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Gasmeten OX-EX-TOX herhaling

Gasmeten is noodzakelijk (en wettelijk verplicht) wanneer het vermoeden bestaat dat er op een werkplek sprake is van zuurstoftekort of – verrijking, aanwezigheid van een explosiegevaarlijk mengsel en/of toxische stoffen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het werken in besloten ruimten, zoals opslagtanks of kelders. Door middel van een gasmeting moet worden bepaald of er sprake is van een onveilige atmosfeer en moeten passende beheersmaatregelen worden genomen. Pas wanneer na het nemen van maatregelen en na opnieuw gasmeten wordt vastgesteld dat de atmosfeer op de werkplek veilig is kan deze worden vrijgegeven voor werkzaamheden.

Doel

De deelnemer is na afloop van de training in staat:

 • Op basis van stofeigenschappen een meetstrategie op te stellen voor een goed meetresultaat
 • Zelfstandig te bepalen welk meetprincipe toegepast moet worden voor een goed meetresultaat
 • Op de juiste wijze gasmetingen uit te voeren (bijvoorbeeld voor het vrijgeven van besloten ruimtes zoals procesvaten, tanks, kruipruimtes etc.) en de resultaten te registreren
 • Op basis van de meetresultaten een conclusie te trekken en passend advies te geven en deze te registreren

Doelgroep

Medewerkers die voor hun werk met gasmeetapparatuur de atmosfeer van werkplekken moeten meten voor vrijgave van werkzaamheden.

Ingangseisen training (indien SOG-examen)

Deelnemers die na de training het SOG examen willen afleggen moeten voor toegang tot deze training in het bezit zijn van:

 • Een actueel SOG certificaat Gasmeten

OF

 • Diploma van een gerichte vakopleiding: VAPRO (A, B, C), Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo), Chemie (mbo/hbo/wo), MVK/HVK/MoSHE, Arbeidshygiëne (post hbo), Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen

OF

 • Verlopen SOG certificaat EN aantoonbare ervaring met gasmeten in de industrie.

Deelnemers die het SOG examen willen afleggen en niet aan een van bovengenoemde eisen voldoen worden niet toegelaten tot deze training, maar moeten de basistraining volgen.

Ingangseis SOG examen

Voor deelname aan het SOG examen dient men in het bezit te zijn van:

 • Een certificaat B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU
 • In verband met het aflezen van de gasmeetbuisjes mag de kandidaat niet kleurenblind zijn

Inhoud van de training

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wet- en regelgeving
 • Eigenschappen, gevaren en de rol van zuurstof
 • Brand- en explosiegevaar
 • Fysische eigenschappen van stoffen, gedrag van gassen en dampen
 • Toxische stoffen, omrekenfactoren, grenswaarden
 • Besloten ruimtes
 • Gasmeten-meetprincipes: zuurstofmeten (Ox), explosiegevaarmeting (Ex), toxische stoffen meten (Tox)
 • Gasmeten, theorie, hoe voer je een goede gasmeting uit
 • Gasmeten, praktijk, uitvoeren van metingen in de praktijk, registratie van meetgegevens en advies

Duur

De herhalingstraining duurt 1 dag. Dit is inclusief examen.

Resultaat

Na afloop van de training volgen een theorie- en praktijkexamen. Kandidaten kunnen kiezen tussen een SOG- of een DEKRA examen.

SOG is van toepassing voor operationele medewerkers die moeten voldoen aan de VCA gestelde opleidingseisen.

Medewerkers voor wie deze eis niet geldt krijgen dezelfde training, maar kunnen volstaan met een DEKRA examen.

De SOG examens voldoen aan de eind- en toetstermen van de SSVV en worden afgenomen op basis van Computer Based Testing (CBT). Het examen bestaat uit een theorie-examen (1 uur) en een examen meetopdrachten (1 uur).

Deze examens vinden aansluitend aan de basis- en herhalingstraining plaats.

Het SOG certificaat en het DEKRA certificaat hebben beide een geldigheid van 3 jaar.

Desgewenst kunnen een training en examen op maat worden ontwikkeld, afgestemd op uw organisatie.

Contact

Diny Cornelissen

separator
+31 6 53 26 21 86

DEKRA Industrial Safety

Fascinatio Boulevard 602

2909 VA Capelle aan den IJssel

Beschikbare dagen

DatumLocatie
22-06-2023Hoogvliet
13-07-2023Hoogvliet
22-09-2023Hoogvliet
26-10-2023Hoogvliet
22-11-2023Hoogvliet
20-12-2023Hoogvliet
Pagina delen