Training Gasmeten OX-EX-TOX (2 dagen)

Is er op een werkplek vermoedelijk zuurstoftekort of – verrijking, explosiegevaarlijk mengsel en/of toxische stoffen aanwezig? Dan is gasmeten noodzakelijk en wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het werken in besloten ruimten, zoals opslagtanks of kelders. Door middel van een gasmeting moet worden bepaald of er sprake is van een onveilige atmosfeer en moeten passende beheersmaatregelen worden genomen. Pas wanneer na het nemen van maatregelen en na opnieuw gasmeten blijkt dat de atmosfeer op de werkplek veilig is, mag hierin gewerkt worden. DEKRA biedt een training voor medewerkers die gasmetingen uitvoeren.

Doel van de training

De deelnemer kan na de training:
 • op basis van stofeigenschappen een meetstrategie op te stellen;
 • zelfstandig bepalen welk meetprincipe toegepast moet worden voor een goed meetresultaat;
 • op de juiste wijze gasmetingen uitvoeren en de resultaten registreren;
 • de meetresultaten interpreteren en op basis daarvan een passend advies te geven.

Doelgroep van de training

Deze training is voor medewerkers die voor hun werk met gasmeetapparatuur de atmosfeer van werkplekken meten, om te bepalen of erin gewerkt mag worden, bijvoorbeeld:
 • ploegleiders
 • operators
 • veiligheidskundigen
 • brand- / veiligheidswachten
Voor deze 2-daagse training hebben deelnemers voorkennis nodig. Voor deelnemers zonder voorkennis biedt DEKRA ook een training aan van 3 dagen​. Hebben deelnemers een actueel certificaat van de basistraining? Dan bieden wij ook een herhalingstraining van 1 dag aan.
Desgewenst kunnen een training en examen op maat worden ontwikkeld, afgestemd op uw organisatie.

Inhoud van de training

  • basis (beknopt, omdat deelnemers voorkennis hebben):
   • wet- en regelgeving
   • eigenschappen, gevaren en de rol van zuurstof
   • brand- en explosiegevaar
   • fysische eigenschappen van stoffen, gedrag van gassen en dampen
   • toxische stoffen
  • verdieping:
   • besloten ruimten
   • gasmeten-meetprincipes
   • gasmeten, theorie: het uitvoeren van een goede gasmeting
   • gasmeten, praktijk: uitvoeren van metingen in de praktijk, registratie van meetgegevens en advies

  Duur van de training

  Deze training duurt 2 dagen.

  SOG- of DEKRA-examen

  Na afloop van de training volgt een theorie- en praktijkexamen. Kandidaten kunnen kiezen tussen een SOG- of een DEKRA-examen. Deze examens vinden aansluitend aan de basis- en herhalingstraining plaats. 

  SOG-examen

  SOG is voor operationele medewerkers die moeten voldoen aan de opleidingseisen uit de VCA. Medewerkers voor wie deze eis niet geldt krijgen dezelfde training, maar mogen ook afsluiten met het DEKRA-examen. 
  De SOG-examens voldoen aan de eind- en toetstermen van de SSVV. Het examen bestaat uit een theorie-examen (1 uur) en een examen meetopdrachten (1 uur). 

  DEKRA-examen

  Het DEKRA-examen bestaat uit een schriftelijk theorie-examen (1 uur) en een praktijkexamen met meetopstellingen (1 uur).  

  Ingangseis voor SOG-examen 

  Willen deelnemers na de training het SOG-examen afleggen? Dan moeten zij in het bezit zijn van een certificaat B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU. Daarnaast mag de kandidaat niet kleurblind zijn, omdat hij of zij gasmeetbuisjes moet kunnen aflezen.  
  Ook moeten deelnemers in het bezit zijn van minimaal één van de volgende certificaten of diploma's:
  • een actueel certificaat gasmeten
  • een diploma van een gericht vakopleiding: VAPRO (A, B, C), Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo), Chemie (mbo/hbo/wo), MVK/HVK/MoSHE, Arbeidshygiëne (post hbo), Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen
  • een verlopen SOG-certificaat én aantoonbare ervaring met gasmeten in de industrie.

  Resultaat van de training

  Het SOG-certificaat en het DEKRA-certificaat zijn beide 3 jaar geldig.
  Beschikbare dagen
  DatumLocatie
  21-09-2023 en 22-09-2023Hoogvliet
  25-10-2023 en 26-10-2023Hoogvliet
  21-11-2023 en 22-11-2023Hoogvliet
  19-12-2023 en 20-12-2023Hoogvliet
  Contact

  DEKRA Industrial Safety

  Fascinatio Boulevard 602

  2909 VA Capelle aan den IJssel

  office​.industrialsafety​.nl@​dekra​.com +31 10 21 61 144