Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Gasmeten OX-EX-TOX (2 dagen)

Gasmeten is noodzakelijk (en wettelijk verplicht) wanneer het vermoeden bestaat dat er op een werkplek sprake is van zuurstoftekort of – verrijking, aanwezigheid van een explosiegevaarlijk mengsel en/of toxische stoffen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het werken in besloten ruimten, zoals opslagtanks of kelders. Door middel van een gasmeting moet worden bepaald of er sprake is van een onveilige atmosfeer en moeten passende beheersmaatregelen worden genomen. Pas wanneer na het nemen van maatregelen en na opnieuw gasmeten wordt vastgesteld dat de atmosfeer op de werkplek veilig is kan deze worden vrijgegeven voor werkzaamheden.

Doel

De deelnemer is na afloop van de training in staat:

 • Op basis van stofeigenschappen een meetstrategie op te stellen
 • Zelfstandig te bepalen welk meetprincipe toegepast moet worden voor een goed meetresultaat
 • Op de juiste wijze gasmetingen uit te voeren en de resultaten te registreren
 • De meetresultaten te interpreteren en op basis daarvan een passend advies te geven

Doelgroep

 • Medewerkers die voor hun werk met gasmeetapparatuur de atmosfeer van werkplekken moeten meten voor vrijgave van werkzaamheden.
 • Deze training veronderstelt voorkennis van de basisbegrippen. Voor deelnemers zonder voorkennis biedt DEKRA tevens een driedaagse training.

Ingangseis training (indien SOG examen)

Deelnemers die na de training het SOG examen willen afleggen moeten voor toegang tot deze training in het bezit zijn van:

 • Diploma van een gerichte vakopleiding: VAPRO (A, B, C), Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo), Chemie (mbo/hbo/wo), MVK/HVK/MoSHE, Arbeidshygiëne (post hbo), Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen, SOG diploma gasmeten.

OF

 • Verlopen SOG certificaat Gasmeten.

Deelnemers die het SOG examen willen afleggen en niet aan een van bovengenoemde eisen voldoen worden niet toegelaten tot deze training, maar moeten de driedaagse training volgen.

Ingangseis SOG examen

Voor deelname aan het SOG examen dient men in het bezit te zijn van:

 • Een certificaat B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU
 • In verband met het aflezen van de gasmeetbuisjes mag de kandidaat niet kleurenblind zijn

Inhoud van de training

Dag 1

Basis (dit wordt beknopt behandeld, omdat voorkennis verondersteld wordt):

 • Wet- en regelgeving
 • Eigenschappen, gevaren en de rol van zuurstof
 • Brand- en explosiegevaar
 • Fysische eigenschappen van stoffen, gedrag van gassen en dampen
 • Toxische stoffen

Verdieping:

 • Besloten ruimten
 • Gasmeten-meetprincipes
 • Gasmeten, theorie, hoe voer je een goede gasmeting uit
 • Gasmeten, praktijk, uitvoeren van metingen in de praktijk, registratie van meetgegevens en advies

Dag 2

 • Herhaling theorie
 • Uitvoeren van metingen in de praktijk, registratie van meetgegevens en advies
 • Examen

Voor nieuwe deelnemers is het complete trainingsprogramma van 3 dagen van toepassing. Deelnemers die in het bezit zijn van een actueel certificaat van de basistraining kunnen een herhalingstraining volgen van 1 dag.

Resultaat: SOG of DEKRA examen

Na afloop van de training volgen een theorie- en praktijkexamen.

Kandidaten kunnen kiezen tussen een SOG- of een DEKRA examen.

SOG

SOG is van toepassing voor operationele medewerkers die moeten voldoen aan de in de VCA gestelde opleidingseisen.

Medewerkers voor wie deze eis niet geldt krijgen dezelfde training, maar kunnen volstaan met een DEKRA examen.

Na afloop van de training volgen een theorie- en praktijkexamen.

SOG examen

De SOG examens voldoen aan de eind- en toetstermen van de SSVV en worden afgenomen op basis van Computer Based Testing (CBT). Het examen bestaat uit een theorie-examen (1 uur) en een examen meetopdrachten (1 uur).

Deze examens vinden aansluitend aan de basis- en herhalingstraining plaats.

DEKRA examen

Het DEKRA examen bestaat uit een schriftelijk theorie-examen (1 uur) en een praktijkexamen (m.b.v. meetopstellingen) (1 uur). Deze examens vinden aansluitend aan de basis- en herhalingstraining plaats.

Geldigheid

Het SOG certificaat en het DEKRA certificaat hebben beide een geldigheid van 3 jaar.

Op maat training

Desgewenst kunnen een training en examen op maat worden ontwikkeld, afgestemd op uw organisatie.

SOG examen

De SOG examens voldoen aan de eind- en toetstermen van de SSVV en worden afgenomen op basis van Computer Based Testing (CBT). Het examen bestaat uit een theorie-examen

(1 uur) en een examen meetopdrachten (1 uur).

Deze examens vinden aansluitend aan de basis- en herhalingstraining plaats.

DEKRA examen

Het DEKRA examen bestaat uit een schriftelijk theorie-examen (1 uur) en een praktijkexamen (m.b.v. meetopstellingen) (1 uur). Deze examens vinden aansluitend aan de basis- en herhalingstraining plaats.

Geldigheid

Het SOG certificaat en het DEKRA certificaat hebben beide een geldigheid van 3 jaar.

Op maat training

Desgewenst kunnen een training en examen op maat worden ontwikkeld, afgestemd op uw organisatie.

Doel

De deelnemer is na afloop van de training in staat:

 • Op basis van stofeigenschappen een meetstrategie op te stellen voor een goed meetresultaat
 • Zelfstandig te bepalen welk meetprincipe toegepast moet worden voor een goed meetresultaat
 • Op de juiste wijze gasmetingen uit te voeren (bijvoorbeeld voor het vrijgeven van besloten ruimtes zoals procesvaten, tanks, kruipruimtes etc.)
 • Op basis van de meetresultaten een passend advies te geven en deze te registreren

Bestemd voor

Medewerkers die voor hun werk met gasmeetapparatuur de atmosfeer van werkplekken moeten meten voor vrijgave van werkzaamheden, bijvoorbeeld:

 • Ploegleiders
 • Operators
 • Veiligheidskundigen
 • Brand- / veiligheidswachten

Inhoud van de cursus

Dag 1

 • Wet- en regelgeving
 • Eigenschappen, gevaren en de rol van zuurstof
 • Brand- en explosiegevaar
 • Fysische eigenschappen van stoffen, gedrag van gassen en dampen
 • Toxische stoffen, omrekenfactoren, grenswaarden
 • Besloten ruimtes
 • Gasmeten-meetprincipes: zuurstofmeten (Ox), explosiegevaarmeting (Ex), toxische stoffen meten (Tox)

Dag 2

 • Gasmeten, theorie, hoe voer je een goede gasmeting uit
 • Gasmeten, praktijk, uitvoeren van metingen in de praktijk, registratie van meetgegevens en advies

Examen

Voor nieuwe deelnemers is het complete cursusprogramma van 2 dagen van toepassing. Deelnemers die in het bezit zijn van een actueel certificaat van de basistraining kunnen een herhalingstraining volgen van 1 dag.

Resultaat

Na afloop van de cursus volgen een theorie- en praktijkexamen. Kandidaten kunnen kiezen tussen een SOG- of een DEKRA examen. SOG is van toepassing voor operationele medewerkers die moeten voldoen aan de VCA gestelde opleidingseisen. Medewerkers voor wie deze eis niet geldt krijgen dezelfde training, maar kunnen volstaan met een DEKRA examen.

Desgewenst kunnen een training en examen op maat worden ontwikkeld, afgestemd op uw organisatie.

De SOG examens voldoen aan de eind- en toetstermen van de SSVV en worden afgenomen op basis van Computer Based Testing (CBT). Per 1 januari 2017 is dit verplicht gesteld en dient de cursist twee examens te doen die bij elkaar 2,5 uur duren. Deze examens zullen aansluitend aan de basis- en herhalingstraining plaatsvinden.

Het SOG certificaat en het DEKRA certificaat hebben beide een geldigheid van 3 jaar.

Contact

Diny Cornelissen

separator
+31 6 53 26 21 86

DEKRA Consulting

Rivium Boulevard 301

2909 LK Capelle aan den IJssel

Beschikbare dagen

DatumLocatie
14-02-2023 en 15-02-2023Hoogvliet
22-03-2023 en 23-03-2023Hoogvliet
19-04-2023 en 20-04-2023Hoogvliet
23-05-2023 en 24-05-2023Hoogvliet
21-06-2023 en 22-06-2023Hoogvliet
12-07-2023 en 13-07-2023Hoogvliet
21-09-2023 en 22-09-2023Hoogvliet
25-10-2023 en 26-10-2023Hoogvliet
21-11-2023 en 22-11-2023Hoogvliet
19-12-2023 en 20-12-2023Hoogvliet
Pagina delen