Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

HKZ certificering audit

DEKRA Audit

Wilt u de goede zorg die u levert toetsen en aantoonbaar maken?

HKZ certificering

Maak goede zorg aantoonbaar

Door bezuinigingen, administratieve lasten, transities, veranderende regelgeving en doordat de cliënt en patiënt steeds meer centraal staan, verandert de zorgsector doorlopend. In dit dynamische landschap laat een HKZ certificering zien dat u uw zorg op orde heeft.

hkz audit vragen

De HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) biedt de nodige structuur om binnen uw organisatie de focus op kwaliteit te houden in tijden van verandering. DEKRA heeft een overeenkomst met de NEN voor HKZ en is erkend door de Raad voor Accreditatie voor certificatie tegen de HKZ-normen. Samen met u kijken wij welke normen binnen de HKZ op uw organisatie van toepassing zijn en of de processen hierop adequaat zijn ingericht. Onze beoordeling is efficiënt en praktijkgericht: door zowel managers als medewerkers in de audit te betrekken, brengen we helder in kaart wat wel en niet werkt en waar aanpassingen wenselijk zijn.

In welke schema's zijn wij (o.a) actief?

  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

  • Gehandicaptenzorg (GZ)

  • Huisartsendienstenstructuren (huisartsenposten)

  • Jeugdzorg (JZ)

  • Kleine organisaties (KO)

  • Openbare Apotheken (OA)

  • Reclassering

  • Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorginstellingen (VV&T)

  • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD)

  • Zorg en Welzijn

Voor welke organisaties geldt de HKZ-norm?

Eén HKZ-norm voor de hele zorg- en welzijnssector

De HKZ-norm voor Zorg en Welzijn is een algemene norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en daarmee geschikt voor alle typen organisaties in de zorg- en welzijnssector. Door de wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is uw zorgaanbod misschien veranderd. Met de HKZ-norm Zorg en Welzijn laat u zien dat uw kwaliteit nog altijd op orde is.

Leren en verbeteren

Het certificatieschema HKZ Zorg en Welzijn brengt eventuele risico’s op organisatie- en procesniveau helder in kaart. Zo kunt u snel aan de slag met verbeterpunten, in plaats van tijd te steken in dikke kwaliteitshandboeken en -plannen. De norm is gebaseerd op het gedachtegoed van ISO 9001, maar aangepast aan de zorgsector. Zo sluiten de eisen goed aan bij actuele thema’s als eigen regie van de cliënt, samenwerking met interne en externe ketenpartners en shared decision making. Veel opdrachtgevers, zoals verzekeraars en de overheid, stellen het HKZ-certificaat verplicht. Maar deze kwaliteitstoets motiveert vooral om continu te blijven leren en verbeteren en daar wordt iedere organisatie beter van!

People Based Auditing bij HKZ Zorg en Welzijn

In ons auditproces hebben we altijd aandacht voor de menselijke factor. Zij bepalen namelijk hoe ze invulling geven aan de processen, systemen en werkwijzen. We noemen onze werkwijze People Based Auditing, een standaard toegevoegde waarde op onze service bij audits voor HKZ Zorg en Welzijn. Lees hier meer over People Based Auditing.

Waar kleine organisaties groot in kunnen zijn

De HKZ-norm voor Kleine Organisaties is speciaal voor organisaties met maximaal 10 fte’s. Als kleine zorgorganisatie wilt u kwalitatief goede zorg bieden, maar de lat om aan de soms complexe kwaliteitsnormen te voldoen ligt hoog. U wilt op een pragmatische manier werken, maar ook aan kunnen tonen kwalitatieve zorg levert. Daarvoor is de HKZ-norm voor Kleine Organisaties de oplossing.

De voordelen van HKZ Kleine Organisaties

Het certificatieschema HKZ Kleine Organisaties is speciaal ontwikkeld voor organisaties met slechts 1 vestiging en maximaal 10 fte’s. Zaken die voor een kleine organisatie niet relevant zijn, zijn dus uit het schema gehaald en dit maakt de HKZ norm ook voor deze organisaties haalbaar. Vanzelfsprekend komen alle kernactiviteiten wel aan bod, en draait het ook bij de HKZ Kleine Organisaties om het streven naar maximale kwaliteit en veiligheid. De dagelijkse werkwijze, cliëntervaringen en het continu verbeteren van de zorg staan dus centraal.

DEKRA kent de zorg

Onze auditoren hebben een achtergrond in de zorg en weten wat er speelt. Zij voeren een onafhankelijke audit uit, maar betrekken uw organisatie intensief. Zo weten we zeker dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit niet alleen door het management, maar ook door uw medewerkers gedragen wordt.

Meer over certificering

De Raad voor Accreditatie, de onafhankelijk toezichthouder op accreditaties, conformiteitsrapporten en keurmerken, heeft het schema goedgekeurd. Dat betekent dat u met certificatie de bevestiging van een onafhankelijke toezichthouder heeft dat u aan de norm voldoet. Kortom: certificatie levert u aantoonbare voordelen op die naadloos aansluiten bij een kleine zorgorganisatie. Wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden op de HKZ voorKleine Organisaties en wat de voorwaarden zijn? Ga voor meer informatie over onze werkwijze naar de procesuitleg of download hier de factsheet:

Heeft u een vraag? Onze experts komen graag met u in contact

Harriëtte van der Sar
separator

Harriëtte van der Sar

DEKRA Audit Sales

Meander 1051

6825 MJ Arnhem

Pagina delen