Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Kleine blusmiddelen

Volgens de Arbowet worden werkgevers verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als Bedrijfshulpverlener (BHV-er). Het aantal BHV-ers vloeit voort uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf en is derhalve afhankelijk van de omvang van de risico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen.

Doel

Het doel van de basistraining is de medewerkers die kennis en vaardigheden te verschaffen die zij nodig hebben om een beginnende brand te blussen en een ontruiming uit te voeren. De herhalingstraining is erop gericht de kennis die u tijdens de basis training heeft opgedaan op te frissen en de praktijkvaardigheden te oefenen.

Bestemd voor

Alle medewerkers die een rol vervullen in het bestrijden van beginnende branden en ontruiming

Inhoud van de training

De training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeeltje waarin onder andere de volgende onderwerpe

  • Het melden van incidenten
  • Beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie)
  • Ontruiming
  • Kennis kleine blusmiddelen

Duur

De basistraining duurt 1 dag

De herhalingstraining duurt 0,5 dag

Resultaat

Als de kennis en de praktijkoefeningen met een voldoende worden beoordeeld, ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Kleine blusmiddelen’. Het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een herhaling te volgen.

Contact

Diny Cornelissen

separator
+31 6 53 26 21 86

DEKRA Industrial Safety

Fascinatio Boulevard 602

2909 VA Capelle aan den IJssel

Pagina delen