Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

ISO 45001 norm

DEKRA Audit

Hoe beheerst u uw operationele risico's?

ISO 45001 certificering

Zorgen voor veilige en gezonde werkplekken dankzij ISO 45001 norm

Moderne gezondheid en veiligheid op het werk gaat veel verder dan primaire ongevallenpreventie. Met een bedrijfsgezondheids- en veiligheidsbeheerssysteem (HSMS) wordt rekening gehouden met alle risico's die kunnen leiden tot werkgerelateerde lichamelijke klachten of arbeidsongeschiktheid. Hier zorgt de ISO 45001 norm voor.

De voordelen die u haalt uit het ISO 45001 certificaat

 • Voortdurende verbeteringen om de gezondheid en veiligheid van uw werknemers te beschermen.

 • Preventie van onveilig gedrag dat kan leiden tot ongevallen op het werk.

 • Vermindering van toevallige stilstandtijden in de toeleveringsketen en in het leveranciersbeheer.

 • Betrouwbaar beheer van risico's en mogelijkheden in verband met gezondheid en veiligheid op het werk.

 • Gestandaardiseerde gezondheids- en veiligheidseisen voor managers, werknemers en dienstverleners, rekening houdend met hun respectieve werkomgevingen en -omstandigheden.

 • Vergelijkbare structuur als de internationale normen ISO 9001 en ISO 14001.

 • Gemakkelijke implementatie in de operationele praktijk als onderdeel van een geïntegreerd beheerssysteem.

Over ISO 45001 certificering

45001 ISO

Om operationele risico's voor werknemers tot een minimum te beperken, formuleert ISO 45001 eisen voor uitgebreide, moderne gezondheid en veiligheid op het werk. ISO 45001:2018 vervangt de eerder veelgebruikte OHSAS 18001 norm en is sinds maart 2018 van kracht en is de enige internationale en onafhankelijke norm voor operationele gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen.

Onze experts auditen en certificeren uw managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk volgens ISO 45001 en houden rekening met alle aspecten van veiligheid op het werk - zowel die welke verband houden met operationele processen als die welke voortkomen uit werkgerelateerde stress die psychische aandoeningen kan uitlokken.

Procedure voor ISO 45001 certificering

 • 1. Informatie en preaudit (facultatief)

  Informatiebijeenkomst (telefonisch of persoonlijk), projectbijeenkomst ter plaatse en voorbereiding van de certificering, inclusief documentencontrole.

 • 2. Certificering ter plaatse

  Gereedheidsanalyse met beoordeling en toetsing van de beschrijving van het managementsysteem, toetsing van gedocumenteerde processen, alsmede facultatieve post-audit (toetsing van corrigerende maatregelen).

 • 3. Auditverslag en evaluatie

  Documentatie van de audit en de beoordeling van het beheersysteem.

 • 4. Certificaat en zegel

  Na het succesvol doorlopen van het certificeringsproces ontvangt u uw certificaat en het DEKRA-keurzegel (met een maximale geldigheid van drie jaar).

 • 5. Eerste toezichtsaudit

  Om de 12 maanden wordt een toezichtsaudit van de praktische uitvoering uitgevoerd.

 • 6. Tweede toezichtsaudit

  Herhaalde audits van de praktische uitvoering van het beheersysteem.

 • 7. Hercertificering

  Drie jaar na de initiële certificering worden de stappen 2 tot en met 6 herhaald bij de hercertificeringsaudit.

ISO 45001 audit

Profiteer van onze expertise

 • Onze uitgebreide knowhow maakt ons tot uw ideale partner.
 • Naast ISO 45001 bieden wij ook passende certificeringsdiensten voor de overgang van OHSAS 18001 naar de nieuwe norm voor gezondheids- en veiligheidsbeheer.
 • Wij zijn een neutrale dienstverlener op het gebied van testen en hebben vele jaren ervaring in alle sectoren.
 • Onze auditors staan op tal van locaties voor u klaar, zodat u uw HSMS ter plaatse kunt inspecteren.
 • Met ons erkende DEKRA-keurmerk verbetert u ook uw concurrentiekansen aanzienlijk en bouwt u vertrouwen op bij uw klanten.

ISO 45001 audit FAQ

Deze standaard is ontwikkeld om alle nationale en internationale arbo-managementsystemen in één enkele standaard op te nemen. Daardoor hebben bedrijven die wereldwijd opereren ook één standaard wat betreft arbomanagement en wordt verwarring en fragmentatie van de markt vermeden.

De focus van de standaard ligt op het vermijden van ongewenst gedrag binnen organisaties dat kan leiden tot ongevallen op het werk. Daarmee wordt ook uitvaltijd in de keten vermeden.

Met de introductie van ISO 45001 in 2018 is het de eerste internationale standaard op het gebied van arbomanagement ter wereld. Hij volgt de Britse BS OHSAS 18001 op na een transitieperiode van 3 jaar.

Ondanks dat ISO 45001 een nieuwe standaard is, lijken de uitgangspunten op die van de OHSAS 18001. In ISO 45001 zijn algemene eisen opgenomen voor de werkveiligheid van managers, medewerkers en dienstverleners. Ook zijn er specifieke eisen opgenomen voor de werkomgeving en voor veranderingen aan de werkomgeving.

De nieuwe standaard neemt de volgende factoren mee:

 • Context van de organisatie
 • Een risicogestuurde aanpak
 • Continue verbetering van de organisatie volgens het PDCA model
 • Leiderschap
 • Beheersing uitbestede processen
 • Gedocumenteerde informatie i.p.v. procedures
 • Belanghebbenden

Om aan de eisen te voldoen, moet uw systeem adequaat ingericht worden. De proceseigenaren moeten daarom goed op de hoogte zijn van de nieuwe eisen. Een training (norm gericht of t.b.v. interne auditor) is echter geen eis, maar wel verstandig.

In de MD 22:2019 (paragraaf G 8.5.3) is vastgelegd dat ISO 45001 gecertificeerde klanten de certificatie-instelling op de hoogte moeten stellen van het optreden van een ernstig incident of een overtreding van de arbo wet- en regelgeving.

In alle gevallen kan een melding worden gemaakt door contact op te nemen met DEKRA Audit Nederland. Dit doet u door hier een melding te maken of een e-mail te sturen naar audits.nl@dekra.com.

Heeft u een vraag? Onze experts komen graag met u in contact

Patrick Brom
separator

Patrick Brom

DEKRA Audit Sales

Meander 1051

6825 MJ Arnhem

Pagina delen