Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001

04 apr 2023 Audit

ISO 9001; kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op 10 principes

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, ontworpen om organisaties van elke omvang en binnen elke bedrijfstak te helpen hun processen, producten en diensten te verbeteren. De norm is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) en wordt door meer dan een miljoen organisaties in ruim 170 landen gebruikt. Laten we dit wereldwijd toegepaste kwaliteitsmanagementsysteem eens nader bekijken. In deze blog beantwoorden we de volgende vragen:

  • Wat zijn de principes van ISO 9001?
  • Is een ISO 9001-certificaat verplicht?
  • Hoe zorg ik dat mijn bedrijf ISO 9001-gecertificeerd wordt?

De 10 hoofdstukken van kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001

ISO 9001 omvat de eisen voor een kwaliteits managementsysteem (waaronder processen, procedures en beleid) die organisaties moeten implementeren om producten en/of diensten van de best mogelijke kwaliteit te kunnen bieden. De norm is gestructureerd rond tien hoofdstukken, die elk een specifiek gebied van kwaliteitsbeheer behandelen. Ze bieden een kader voor effectief kwaliteitsbeheer en helpen organisaties bij het verbeteren van hun algemene prestaties. De tien hoofdstukken zijn:
1. Toepassingsgebied: Dit hoofdstuk definieert het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem en de eisen die van toepassing zijn op de organisatie.
2. Normatieve referenties: Dit hoofdstuk identificeert alle normen of voorschriften waaraan de organisatie in haar kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen.
3. Termen en definities: Dit hoofdstuk geeft definities van belangrijke termen die in de norm worden gebruikt.
4. Context van de organisatie: Dit hoofdstuk vereist dat de organisatie haar interne en externe context begrijpt, met inbegrip van haar stakeholders en de omgeving waarin zij opereert.
5. Leiderschap: Dit hoofdstuk vereist dat het topmanagement leiderschap en betrokkenheid bij het kwaliteitsmanagementsysteem toont.
6. Planning: Dit hoofdstuk vereist dat de organisatie haar kwaliteitsmanagementsysteem plant, inclusief het vaststellen van kwaliteitsdoelstellingen en het identificeren van de benodigde middelen.
7. Ondersteuning: Dit hoofdstuk vereist dat de organisatie voorziet in de middelen, infrastructuur en ondersteuning die nodig zijn om het kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren en te onderhouden.
8. Exploitatie: Dit hoofdstuk heeft betrekking op de processen voor het leveren van producten en diensten, waaronder productontwerp, productie en levering.
9. Prestatie-evaluatie: Dit hoofdstuk vereist dat de organisatie de doeltreffendheid van haar kwaliteitsmanagementsysteem controleert en evalueert.
10. Verbetering: Dit hoofdstuk vereist dat de organisatie haar kwaliteitsmanagementsysteem voortdurend verbetert op basis van de resultaten van haar controle- en evaluatieactiviteiten.

Moet ik mijn kwaliteitmanagementsysteem ISO 9001 laten certificeren?

Uw kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 laten certificeren is niet verplicht, maar wordt vaak geëist door klanten, regelgevende instanties en andere stakeholders. In sommige sectoren eisen bedrijven van hun leveranciers dat zij ISO 9001-gecertificeerd zijn.
Afgezien van het belang voor uw stakeholders, levert de invoering van ISO 9001 uw organisatie een groot aantal voordelen op. Denk aan hogere efficiëntie en effectiviteit, meer klanttevredenheid, minder verspilling en fouten, en een betere bedrijfsreputatie. Met certificering volgens ISO 9001 maakt u uw inzet voor kwaliteit aantoonbaar.

Zo wordt uw bedrijf ISO 9001-gecertificeerd

Om ISO 9001-gecertificeerd te worden, moet een organisatie een formele audit ondergaan door een onafhankelijke derde partij zoals DEKRA. Tijdens de audit wordt beoordeeld of de organisatie voldoet aan de norm en wordt de doeltreffendheid van het kwaliteitsbeheersysteem geëvalueerd. Als de organisatie voldoet aan de eisen van de norm, krijgt zij een certificaat van overeenstemming.