VVL-H
DEKRA Advisory & Training

Op zoek naar een training VVL-H? Lees hieronder verder.

Training verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap (VVL-H)

Verplaatsen van lasten is een risicovolle taak. Er moet altijd voorkomen worden dat lasten van hoogte naar beneden vallen en ongevallen of schade veroorzaken. Deze training richt zich op het veilig verplaatsen van lasten met behulp van handhijsgereedschap (VVL-H).

Doel van de training

De deelnemer leer op een juiste, veilige en verantwoorde wijze lasten aanslaan, verplaatsen en hiervoor de juiste voorbereidingen te treffen.

De doelgroep

De training is bedoeld voor medewerkers die op een (petro)chemische plants en in andere hoog risico-omgevingen in installaties lasten zelfstandig aanslaan en verplaatsen. De lasten zijn beperkt tot leidingdelen, appendages, relatief klein equipment, zoals elektromotoren en onderdelen van constructies van beperkte omvang die verplaatst kunnen worden met handhijsgereedschap.
Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU of een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat.

Inhoud van de training

De training bestaat uit theorie en praktijk. Hieronder komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 
  • algemeen (basisbegrippen)
  • wetgeving (Arbowet en ISO 12480(Veilig gebruik van kranen)
  • veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke veiligheidsregels)
  • vaktechniek (aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten, hijsbandgegevens en staalstroppen, loopkat en hijsbalk, constructiedeel verplaatsen, steigermateriaal verplaatsen, bijzondere hijspunten)
  • voorbereiding (veiligheidsregels, selecteren materialen en middelen, transportweg)
  • uitvoering (communicatie, aanslaan en plaatsen en verplaatsen van een last met hijsgereedschap in een constructie, veiligheid en vakkundigheid)

Duur van de training

  • De basistraining duurt 3 dagen, inclusief examen. De basistraining is bedoeld voor onervaren of beginnende kandidaten.
  • De herhalingstraining duurt 2 dagen inclusief het examen. Deze is bedoeld voor personen met een geldig certificaat van de basistraining.

Resultaat van de training

De training wordt afgesloten met een onafhankelijk examen SSVV Opleidingengids risicovolle taak VCA (SOG). Dit bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. Na een succesvolle afronding van het examen, ontvangen deelnemers een certificaat. Het certificaat is 5 jaar geldig.