Tribologische inspecties
DEKRA Inspecteren

Waardevolle analyses van uw gesmeerde systemen

Tribologische inspecties

Machine-inspectie van gesmeerde onderdelen

Bent u benieuwd naar de conditie van uw gesmeerde systemen? Wilt u revisietermijnen vaststellen van machines? Of uw nasmeertermijnen van vetgesmeerde systemen beter plannen? Tribologisch onderzoek van DEKRA geeft u inzicht. Hierbij beoordelen de experts van DEKRA de constructie van het gesmeerde systeem in een machine. En we analyseren de gebruikte olie of het gebruikte vet.

Tribologie heet ook wel wrijvingskunde. Wrijving ontstaat als twee oppervlakken langs elkaar heen bewegen. Dit veroorzaakt slijtage. Daarom is een belangrijk aspect binnen de tribologie het beheersen van wrijving en slijtage, bijvoorbeeld door smering. Wrijving en slijtage in systemen beïnvloedt namelijk het functioneren en de levensduur van uw assets en materialen. We voeren tribologisch onderzoek bijvoorbeeld uit als machine-inspectie van lagersystemen, tandwielkasten, transmissies, elektromotoren en compressoren. De inspecties en inzichten van onze experts en ons tribologisch laboratorium bieden waardevolle input voor uw Asset Lifecycle.

Machine inspectie voor conditiemonitoring

Bij conditiemonitoring wordt de staat van een systeem in de gaten gehouden via metingen, inspecties of samples. We voeren een machine inspectie uit door een olie- of vetmonster te nemen van uw machines of componenten. Dit monster nemen de tribologie-experts mee naar DEKRA’s laboratorium, voor uitgebreide analyse.
Het is vaak niet nodig om de componenten zelf uit het systeem te halen voor deze conditie-onderzoeken. Olie- of vetmonsters zijn genoeg. Dit heeft als voordeel dat u uw systeem niet of maar kort hoeven stop te zetten. U kunt vaak zelfs gemakkelijk de monstername uitvoeren met onze instructies. Dat kan tijdens kortdurend onderhoud of tijdens het gebruik van de systemen.
De resultaten van een tribologisch onderzoek worden verwerkt in databases. Op basis van de onze expertise en de beschikbare systeeminformatie stellen we grenswaarden vast en geven we een alarm bij overschrijdingen hiervan. Uit de resultaten is af te lezen wat de staat van uw asset is en wanneer er onderhoud of revisie nodig is.

Analyses en testen voor tribologisch onderzoek

We maken gebruik van jarenlange ervaring en passen hoogwaardige technieken toe voor de tribologische onderzoeken. We werken met zowel gestandaardiseerde als unieke technieken voor het testen en analyseren van vetten- en oliemonsters. Dit zijn onze analysemogelijkheden op het gebied van tribologie:
  • Viscositeit (dynamisch/kinematisch)
  • XRF-elementenanalyse
  • FTIR-infraroodspectrometrie
  • GC-gaschromatografie
  • Brandstofverdunning in motorolie
  • Water-bepaling
  • Zuurgetal-bepaling
  • RULER Remaining Useful Life-bepaling
  • Slijtagescan (deeltjes categorisering)
  • ISO 4406 reinheidsmeting
  • Consistentie-bepaling
  • Druppelpunt-bepaling
  • Doorslagspanningsmeting
  • Grensvlakspanningsmeting
  • Dissolved Gas Analysis (DGA)
  • Spottest (dispergerend vermogen motorolie)

  DEKRA’s werkwijze

  Bij het uitvoeren van tribologische inspecties komt een van de DEKRA-experts bij u langs voor het uitvoeren van metingen of tests. Dit gebeurt altijd in goed overleg met u en uw personeel. Tijdens het onderzoek stellen we de conditie en de degradatie van de systemen vast. Op basis van de gegevens doet de expert vervolgens een uitspraak over het component. Is het nog veilig om te gebruiken? En wat is de restlevensduur?

  De voordelen van DEKRA

  Wij zijn experts in Asset Lifecycle Management, ook van uw gesmeerde systemen. Laat u machine inspecties uitvoeren door DEKRA? Dan profiteert u van de combinatie van verschillende disciplines en afdelingen binnen DEKRA. Hierdoor krijgt u een uitgebreid aanbod van testmogelijkheden. Onze experts hebben vaak meer dan 10 jaar ervaring en denken graag met u mee. Bovendien werken we in ons eigen laboratorium. Dit vergroot de snelheid en efficiëntie van inspecties.

  1-op-1 sessie inplannen

  Wilt u de levensduur van uw assets verlengen? Of inzicht krijgen in de staat van uw componenten? Neem contact op met één van onze experts. Het proces is simpel:
  1. Vraag via het onderstaande formulier een gratis 1-op-1 sessie aan met één van onze experts.
  2. Leg uw unieke case voor.
  3. Krijg waardevolle inzichten en advies over concrete vervolgstappen.