Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Taak Risico Analyse (TRA)

Een Taak Risico Analyse (TRA) is een risicobeoordeling van een taak die ruim voor uitvoering van de werkzaamheden wordt gedaan om maatregelen voor veilig werken te bepalen en voor te bereiden. In deze toolbox leggen we uit wanneer en hoe u een TRA uitvoert.

Wanneer is een TRA noodzakelijk?

Het is belangrijk een TRA op te stellen als:

  • Werkzaamheden met een hoog risico worden uitgevoerd en bestaande procedures niet gevolgd kunnen worden;
  • Procedures of werkinstructies opgesteld of bijgesteld moeten worden;
  • Werkzaamheden voor het eerst worden uitgevoerd en de risico’s en ongewenste gevolgen nog niet bekend zijn;
  • Een TRA procedure dit verlangt bij bepaalde werkzaamheden.

De verstrekker van een werkvergunning kan verlangen dat u een TRA inlevert voor werkzaamheden met een hoog risico. De TRA is een aanvulling op de RI&E.

In de volgende situatie kan een TRA nodig zijn:

Het werk bestaat uit het loskoppelen en weg takelen van aan pomp voor chemicaliën die gekoppeld is aan een installatie. Voor deze werkzaamheden is geen standaard werkinstructie beschikbaar. Het werk wordt incidenteel uitgevoerd en de risico’s lijken groot.

Een TRA is normaliter niet nodig in de volgende situatie:

Het werk bestaat uit het vervangen van een niveaumeter aan de onderzijde van een voorraadsilo voor cokes. Voor deze klus is al een werkinstructie beschikbaar die aangeeft hoe u de werkzaamheden veilig kunt uitvoeren. Het afwijken van de werkinstructie kan soms nodig zijn en dan is een TRA een goede methode om na te gaan of er sprake is van nieuwe risico’s.

Werkwijze van het opstellen van een TRA

Het beste kan de werkwijze worden beschreven in een TRA-procedure. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goed uitgevoerde TRA. Betrek bij het opstellen van een TRA altijd enkele mensen die het werk gaan uitvoeren en eventueel een technisch en/ of veiligheidskundig specialist. Zorg dat iedereen goed op de hoogte is van de situatie tijdens het uitvoeren van het werk. Ga bij voorkeur kijken op de plaats waar het werk plaats gaat vinden en zorg dat informatie zoals technische tekeningen en instructies beschikbaar zijn. Breng activiteiten, risico’s en beheersmaatregelen systematisch in kaart.

Gebruik een formulier en geef hierop aan:

1. Een korte en duidelijke omschrijving van het werk, bijvoorbeeld ‘Het uitbouwen van pomp P506 in pompput 500’ en de namen en functies van alle personen die betrokken zijn bij het opstellen van de TRA;

2. Welke stappen achtereenvolgens worden genomen in het werk;

3. Bepaal per stap wat de risico’s zijn en schrijf ze op;

4. Stel maatregelen vast die het risico zoveel mogelijk verlagen. Kies bij voorkeur bronmaatregelen.

Dit formulier kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

TRA formulier

Dit formulier kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

Zorg dat alle beheersmaatregelen in orde zijn, voordat de werkzaamheden starten. Controleer dit op de werkplek. Bespreek de TRA met alle medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren, voordat zij hiermee starten. De leidinggevende controleert of daadwerkelijk volgens de maatregelen in de TRA wordt gewerkt.

Ga na afloop van de werkzaamheden na of de werkzaamheden volgens plan konden worden uitgevoerd en of een volgende keer andere maatregelen beter zijn.

Archiveer de TRA, zodat de kennis die is opgedaan ook in de toekomst kan worden gebruikt.

DEKRA kan voor u Taak Risico Analyses opstellen of u begeleiden bij het opstellen van een TRA. Neem gerust contact met ons op!

Pagina delen