Stoomturbine Testen

In principe kunnen alle testtechnieken voor gasturbines ook op stoomturbines worden toegepast. Meer informatie over het testen van gasturbines is hier beschikbaar. DEKRA biedt daarnaast speciale diensten aan voor het testen van stoomturbines.

Rotorkammen testen zonder verwijdering van de bladen en schoepen

De rotorkammen vormen vaak een belangrijk aandachtspunt tijdens het testen. Het testen hiervan is echter een complexe aangelegenheid als de bladen zijn gemonteerd. Daarom heeft DEKRA de testtechniek “BANAKEM” ontwikkeld. Hierbij worden de sondes langs de gekromde rotorkammen bewogen en langs de zijkant van het smalle blad geleid, magnetisch aan het oppervlak van het blad bevestigd en handmatig voortgestuwd.

Mechanische tests op maat

Het onderstaande voorbeeld laat zien dat DEKRA in staat is om op maat ontwikkelde tests aan te bieden.
In de binnenbehuizing van een stoomturbine was een scheur ontstaan. De scheur is door middel van lassen gerepareerd. De verwachting was dat de buitenbehuizing moest worden verwijderd voor het bewaken van de reparatielas. Dit is een kostbare, tijdrovende en arbeidsintensieve ingreep. DEKRA werd gevraagd om een oplossing te bieden waarbij de buitenbehuizing op zijn plek kon blijven. Een andere beperking had de vorm van een opgekrompen borgring die de toegang bemoeilijkte.
Een cilindervormige uitsparing met een ellipsvormige doorsnede maakte het mogelijk om tests uit te voeren. DEKRA ontwikkelde een manipulator die binnentreedt via een inlaatmondstuk (cirkelvormige doorsnede). UT Phased Array met bundelsturing en focus met flexibele straal leken het beste geschikt voor deze geometrie en het grofkorrelige gegoten ferritische materiaal. De manipulator werd voorzien van een camera voor het bepalen van de juiste plaatsing van de sondes. Ter voorbereiding werd een prototype vervaardigd voor het testen van de omgang met de manipulator. Er werd een kalibratiestuk vervaardigd met vonkgeërodeerde sleuven met dieptes van 5 en 10 mm (de kritieke scheurdiepte bedraagt 10 mm).