Rail simulaties
DEKRA Testen

Inzicht krijgen in geanticipeerd voertuiggedrag?

Simulaties van dynamische systemen

Virtueel testen voor waardevolle data

Om de prestaties van een technisch systeem te monitoren kan men tijdens het gebruik veldgegevens verzamelen. Deze aanpak is helaas niet altijd zonder risico's. Op deze manier blijft u eventuele problemen namelijk niet voor. Het liefst weet u van tevoren weten welke problemen mogelijk ontstaan, zodat u zo kunt voorkomen. Zoekt u vooraf inzicht in het verwachte voertuiggedrag? Dan zijn simulaties de oplossing voor u. DEKRA biedt simulaties voor het virtueel testen van systemen, aanpassingen aan voertuigen en nieuwe baanontwerpen.

Een simulatie is kortgezegd een digitale nabootsing. Vaak van een situatie uit de praktijk. DEKRA past een simulatiepakket toe dat speciaal voor de spoorwegindustrie is ontwikkeld en geoptimaliseerd. Hierdoor krijgt u een kosteneffectieve analyse van de prestaties en veiligheid van railvoertuigen. Naast slijtage en vermoeiingsgedrag kunnen we ook andere elementen meten en testen​. Bijvoorbeeld de mate waarin het materieel booggeluid veroorzaakt en het comfortniveau van de reiziger. Daarnaast bieden we simulaties voor krachtmetingen die we ook buiten de railsector kunnen inzetten.

Veillig en kosteneffectief data verzamelen

Stelt u zich voor, uw organisatie wilt een nieuwe metro aanschaffen. Voordat u deze aankoop doet, onderzoekt u eerst of de metro geschikt is. U wilt bijvoorbeeld weten welke invloed het voertuig heeft op de infrastructuur. Wat betekent dit voor het slijtage- en vermoeiingsgedrag van de spoorstaven en de wielen? En welke onderhoudskosten ontstaan hierdoor?
DEKRA kan ook risicovolle situaties veilig en gecontroleerd beoordelen. Bijvoorbeeld situaties die kunnen leiden tot ontsporing. U kunt de simulatiedata inzetten voor het optimaliseren van Asset Lifecycle Management. Het stelt u in staat in het begin van of gedurende de levenscyclus de juist beslissingen te maken over uw apparaten, systemen of componenten.

Inzichten via simulaties van DEKRA

Via simulaties kunnen we verschillende aspecten onderzoeken:
Rail/spoorweg
 • slijtage
 • geluid
 • ligging
 • railprofiel
Faalsimulatie/ vermoeidheidstest
 • ontsporingsanalyse
 • wisselende belasting (slijtage en/of metaalvermoeiing)
 • belasting (invloed van ladingen/gewicht op falen)
 • botsingen
Voertuigen
 • slijtage
 • comfort
 • geluid
 • kracht
 • impact van botsingen
 • wielprofiel
Aerodynamica
 • weerstand van het voertuig
 • tunnel (windkracht)
 • perron (veiligheid)
Dynamisch rijgedrag
 • afgestemd op de situatie van de klant
 • een digitale kopie van de realiteit

Van simulatiemodel tot inzicht

Om tot de meest geschikte en accurate simulatie voor u te komen, gaat de DEKRA-expert eerst met u in gesprek. Zo schetsen we samen uw uitgangssituatie. Wanneer nodig voert de expert ook een aanvullend onderzoek uit naar de context van de simulatie. Op deze manier kan de DEKRA-expert een simulatie opstellen die het beste aansluit op uw wensen. Deze bootst uw situatie na, inclusief alle relevante details.
DEKRA gebruikt meerdere gevalideerde systemen en (reken)modellen om simulaties op te stellen. Hierdoor zijn veel verschillende simulaties mogelijk. Met de resultaten van de simulatie krijgt u van de DEKRA-expert een helder inzicht in de (on)mogelijkheden van uw situatie. Daarmee kunt u weloverwogen besluiten nemen wanneer u materieel aanschaft.

De voordelen van DEKRA

 • expert op het gebied van Asset Lifecycle Management
 • simulaties op maat
 • multidisciplinaire werkwijze en technieken
 • one-stop-shop. We werken onder andere met:
  • het gevalideerde multi body simulatiepakket Vampire Pro
  • Final Element Method (FEM)
  • Door ons zelf ontwikkelde en gevalideerde simulatietools, zoals BODYSIM, SNELH en XPAT. Deze zetten we in voor het onderzoeken van de langsdynamica en het botsgedrag van treinen (BODYSIM), van het snelheidsverloop van treinen onder invloed van bogen en hellingen (SNELH) en van de stabiliteit van voegloos spoor (XPAT).

1-op-1 sessie inplannen

Wilt u een situatie simuleren om antwoorden te krijgen op specifieke vragen? Neem contact op met één van onze experts. Het proces is simpel:
1. Vraag via het onderstaande formulier een gratis 1-op-1 sessie aan met één van onze experts.
2. Leg uw unieke case voor.
3. Krijg waardevolle inzichten over concrete vervolgstappen.
Contact
DEKRA Rail B.V.

Concordiastraat 67

3551 EM Utrecht