Schoonenberg

Meetbaar maken processen Schoonenberg

Naast bijna 180 hoorwinkels beschikt hoorzorgspecialist Schoonenberg over een aantal Schoonenberg Expertisecentra. Om de waarde van deze centra voor cliënten en doorverwijzende artsen aantoonbaar te maken, koos Schoonenberg voor audits op basis van zelf opgestelde criteria. DEKRA ondersteunde bij het formuleren van de criteria, het vormgeven van het toetsingsschema en voerde de audits uit.

Anne Janssens is Manager Kwaliteit, Arbo en Milieu bij Schoonenberg en in die rol betrokken bij het formuleren van de toetsingscriteria voor de expertisecentra. “DEKRA voerde al geruime tijd de audits voor ISO 9001 uit binnen onze organisatie. Vandaar dat het voor ons vanzelfsprekend was om onze wens voor de expertisecentra bij DEKRA neer te leggen. We hadden naast de ISO-standaarden namelijk nog een aantal andere zaken die we graag objectief wilden vastleggen en meten. We hebben zelf de grote lijnen voor de voorwaarden, eisen en doelstellingen beschreven. Samen met de inhoudelijke deskundigen van DEKRA zijn deze vertaald naar een pakket met meetbare eisen dat het kader werd waarbinnen de toetsing plaatsvond.”

Intern en extern stimulerend

Kwaliteit is een onderwerp dat veel aandacht krijgt bij Schoonenberg, zowel intern als richting externe stakeholders. “Door onze continue aandacht voor kwaliteit en de zeer specialistische kennis in de expertisecentra verstevigen we onze relatie met stakeholders, waaronder KNO-artsen, audiologische centra en zorgverzekeraars. Logischerwijs wil een arts zeker weten dat hij zijn patiënt verwijst naar een deskundige partij die zijn gehoorprobleem zo goed mogelijk verhelpt. De vertaalslag naar de interne organisatie is ook eenvoudig te maken. De toetsingen houden medewerkers scherp. De tevredenheid van onze klant staat daarbij altijd centraal.”

Prettig samenwerken

Janssens kijkt terug op een erg goede samenwerking met DEKRA. “Het is prettig om met ervaren auditoren te werken. Ze spreken onze taal en zien precies waar nog aandachtspunten liggen. Ook tijdens het proces van het opstellen van criteria is er nauw overleg geweest. We hebben samen bekeken of de criteria die we opgesteld hadden inderdaad objectiveerbaar en meetbaar waren. Dat is een leerzaam proces en het levert nieuwe inzichten op. Kwaliteit heeft geen eindstation, maar loopt altijd door.”

Over de toetsing

Na een succesvolle toetsing van de door Schoonenberg opgestelde criteria, ontving het Schoonenberg Expertisecentrum een verklaring op schrift. Hierin staat dat na de audit, uitgevoerd door DEKRA, de bezochte vestiging voldoet aan de eisen zoals vastgesteld door Schoonenberg.

Over Schoonenberg

Schoonenberg Hoorcomfort, opgericht in 1926, is een van de oudste ondernemingen in de hoortoestellenbranche van Nederland. In meer dan 180 winkels verspreid door het land werken bijna 700 professionals.