Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

veiligheidsladder

DEKRA Audit

Hoe hoog is het veiligheidsbewustzijn in uw organisatie?

Veiligheidsladder

Omdat een veilige werkomgeving van levensbelang is

Het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen van medewerkers speelt een cruciale rol bij arbeidsveiligheid. Met de Safety Culture Ladder – ook wel Veiligheidsladder genoemd - meet u het veiligheidsbewustzijn van uw eigen medewerkers of van de aannemers of leveranciers van uw organisatie. De uitkomst van de meting stelt u in staat om gericht werk te maken van het verbeteren van veiligheidsbewustzijn en -gedrag onder uw medewerkers.

Hoe werkt de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder telt vijf tredes, organisaties kunnen opklimmen van 1 naar 5. Zij bepalen zelf hoe hoog ze de lat leggen. Hoe veiliger een bedrijf kiest om te werken, hoe hoger de positie op de ladder. Hoe hoger de positie op de ladder, hoe hoger het voordeel bij aanbestedingen.

De 5 treden van de Safety Culture Ladder zijn:

5. Vooruitstrevend – Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen.

4. Proactief – Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continue verbeterd.

3. Berekenend – Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden.

2. Reactief – Verandergedrag is ad-hoc en van korte duur.

1. Pathologisch – “Wat niet weet, wat niet deert.”

Organisaties kunnen opklimmen van trede 1 tot trede 5. Hoe veiliger een bedrijf werkt, hoe hoger de positie op de ladder. Naast het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers, laat u met uw positie op de Safety Culture Ladder uw klanten zien dat veiligheid in uw organisatie echt telt.

Verplicht in de bouw

Per 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht bij aanbestedingen in de bouw. De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2023 vereist, trede 3 vanaf 2024.

Doel van de Safety Culture Ladder

Het doel van de Safety Culture Ladder is het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te bevorderen, omdat dat grote voordelen biedt:

  • In een veilige werkomgeving vallen medewerkers minder snel uit door ongevallen of (langdurige) ziekte
  • U kunt aan uw leveranciers, klanten en andere stakeholders laten zien dat u veilig werkt
  • Als u kunt aantonen dat u veilig werkt, geeft dit vaak een voordeel bij aanbestedingen

De auditoren van DEKRA hebben veel kennis en ervaring met de Safety Culture Ladder. Onze experts voeren zowel op de Nederlandse als de Duitse markt audits uit voor grote organisaties, maar zeker ook voor het MKB. Om het u makkelijk te maken heeft u binnen DEKRA altijd één aanspreekpunt. Bovendien kunt u ook bij ons terecht voor andere audits, wat certificering efficiënter en dus goedkoper maakt.

Safety Culture Ladder certificering

De Safety Culture Ladder certificering is bij uitstek voor hoog risico vakgebieden, maar is beschikbaar voor alle organisaties die willen laten zien dat veiligheid bij hen voorop staat. Bent u leverancier van een organisatie die met de Safety Culture Ladder werkt? Dan is het voor deze organisatie essentieel dat de Safety Culture Ladder in de gehele keten wordt toegepast. U kunt door certificering laten zien dat uw bedrijf klaar is voor de samenwerking.

Binnen de Safety Culture ladder zijn er verschillende vormen van certificering:

Bij een SCL Original wordt ieder jaar een 100% audit uitgevoerd. De SCL Original en SCL geven, mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten, recht op een certificaat: een SCL Original certificaat of een SCL certificaat. Hierop wordt de behaalde trede vermeld.

Bij een SCL wordt in het eerste jaar een 100% audit uitgevoerd en in jaar 2 en jaar 3 een vervolgaudit van 40%. SCL Original en SCL geven, mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten, recht op een certificaat: een SCL Original certificaat of een SCL certificaat. Hierop wordt de behaalde trede vermeld.

Bij de SCL Light start men met een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats. SCL Light geeft geen recht op een certificaat maar op een statement. Op dit statement wordt een ‘trede indicatie’ vermeld.

De Approved Self Assessment is een zelfevaluatie uitgevoerd door de organisatie zelf. Als certificerende instelling controleert DEKRA enkel of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd. Bij de Approved Self Assessment wordt geen statement afgegeven en dus ook geen trede indicatie.

Heeft u een vraag? Onze experts komen graag met u in contact

Patrick Brom
separator

Patrick Brom

DEKRA Audit

Meander 1051

6825 MJ Arnhem

Pagina delen