restlevensduurbepaling
DEKRA Testen en Inspecteren

Tot wanneer kunt u uw componenten veilig gebruiken?

Restlevensduurbepaling

U maakt natuurlijk graag duurzaam gebruik van uw componenten en apparaten. Dan is het belangrijk om te weten wanneer het nodig is om deze te vervangen. Hoeveel slijtage of veroudering vindt er plaats in een component of apparaat? Tot wanneer kunt u het veilig gebruiken? En is de geplande levensduur ook de tijd om het vervangen? U komt hierachter door de restlevensduur te bepalen. DEKRA doet dit graag voor u. Zo krijgt u inzicht in de staat van uw componenten of apparaten.

Technische restlevensduur is de tijd dat een component of apparaat nog veilig meegaat. Dit kan langer zijn dan de geplande levensduur van het product. Na die tijd neemt het risico op uitval van de component toe. DEKRA bepaalt graag voor u de restlevensduur voor uw componenten en apparatuur. Dat doen we met behulp van geavanceerde technieken, metingen en testen​. Is een component nog geschikt voor hergebruik? En zo ja: onder welke omstandigheden? En voor hoe lang?
Onze experts bieden verschillende testen aan. Zo krijgt u inzicht in de restlevensduur van bijvoorbeeld:
 • Rubber componenten van groot formaat (bijvoorbeeld uit de OosterScheldeKering)
 • Staalrubber-componenten uit draaistellen van railvoertuigen
 • (Aluminium) hoogspanningskabels
 • Geïsoleerde bedrading
 • Hydraulische slangen
 • Vangrails langs snelwegen
 • Railrem glijstoelen
 • Railrem hydrauliekframe
 • Lagers en kunststof wielen uit bagagetransportsystemen
 • schokdempers in draaistellen van railvoertuigen

Voordelen restlevensduur bepalen

Het bepalen van de restlevensduur is daarmee een onmisbaar onderdeel in uw Asset Lifecycle Management. Het bepalen van de restlevensduur van uw producten, componenten en systemen geeft u verschillende voordelen:
 • U haalt het maximale uit uw assets tegen minimaal risico's.
 • U gebruikt uw apparatuur duurzaam en vervangt alleen wanneer nodig.
 • U waarborgt het veilige gebruik van uw apparatuur.
 • U voorkomt mogelijk hoge kosten door het voorkomen van falen.
 • U krijgt inzichten waarmee u de aanpak van onderhoud kan optimaliseren.
 • U kunt onderhoud beter plannen.
 • U kunt materialen mogelijk verantwoord hergebruiken.

Restlevensduurbepaling voor Asset Lifecyle Management

De veiligheid van medewerkers en publiek waarborgen, kosten zo laag mogelijk houden en duurzaam omgaan met uw assets. Dit zijn zaken die allemaal met assetmanagement te maken hebben. Het bepalen van de restlevensduur van componenten speelt hier een belangrijke rol in. U wilt uw veiligheidsnorm op peil houden, zodat u zonder zorgen met uw medewerkers aan het werk kan.
Het vervangen van apparatuur of componenten is kostbaar. Met een goede restlevensduurbepaling bepaalt u of u onderhoud, revisie of vervanging kan uitstellen. Tegelijkertijd voorkomt u vroegtijdig falen, door een betere kennis van uw systemen en de componenten daarin.

Werkwijze van DEKRA

We bepalen de conditieontwikkeling van een asset om de resterende gebruiksduur in specifieke gebruiksomstandigheden te bepalen. Grondige kennis van het gedrag van materialen in veel verschillende omstandigheden ligt hieraan ten grondslag. Dit stelt ons in staat om het degradatieproces te beoordelen van specifieke materialen, materiaalcombinaties en structuren. Kennis van het degradatieproces is cruciaal om te bepalen welke testen of metingen we moeten uitvoeren, en hoe.
Om de restlevensduur te bepalen, is het belangrijk dat onze expert een gedetailleerd beeld krijgt van de staat van de apparatuur. Hiervoor voeren we verschillende tests en metingen uit. We kijken bijvoorbeeld naar:
 • de mate en oorzaak van degradatie (onder andere slijtage, corrosie, veroudering);
 • de staat van het materiaal; en
 • de belastingen die het component of de constructie moet aankunnen.
We stellen de schade van de apparatuur of de component vast via verschillende meet- en onderzoekstechnieken en berekeningen. Hieruit vormen we modellen die accuraat laten zien wat de tolerantie van het materiaal is. In andere woorden: wat het materiaal kan hebben voordat het niet goed meer functioneert. Op basis van de resultaten stellen we samen met u preventieve handelingen op. Denk daarbij aan het vervangen van onderdelen in het systeem. Of aan aanpassingen buiten het systeem zelf, om de belasting te verlagen. De maatregelen hebben als doel de restlevensduur van componenten te verlengen.

Restlevensduurbepaling door DEKRA

We gebruiken onze expertise en jarenlange ervaring om te bepalen hoe we u het beste helpen. Onze experts zijn op de hoogte van de meest relevante normen en eisen voor componenten.
Op basis van de onderzoeksresultaten stellen de DEKRA-experts een rapportage op. Daarin leest u de verwachte restlevensduur per component, inclusief de onzekerheidsmarge en eventuele acties die levensduren kunnen verlengen.  Op basis hiervan kunt u uw assetmanagement optimaliseren. De onderbouwing heeft u soms ook nodig om te voldoen aan wet- of regelgeving. Daarnaast kan DEKRA een kader voor u opstellen waarin revisie van een onderdeel moet plaatsvinden.
We werken hiervoor vanaf het begin met u samen en kijken naar uw specifieke situatie. Zo ontvangt u altijd maatwerk. We blijven tijdens het onderzoek goed met u communiceren. Zo heeft u inzicht in onze werkwijze en kunnen wij ons onderzoek zo goed mogelijk aanpassen aan uw behoefte.

Voorbeelden uit de praktijk

DEKRA werkte met veel verschillende partijen aan unieke cases.  Zo onderzochten we voor één van onze klanten de restlevensduur van staalrubberdelen in draaistellen. De klant kon hierdoor tijdens de concessieperiode één complete revisie minder uit te voeren. Daarnaast onderzochten we voor een andere klant olie in tandwielkasten van treinen. Hiermee voorkomt de klant nu onverwachts uitval en tegelijkertijd verlengt de klant de revisietermijnen.

Waarom DEKRA?

DEKRA is expert op het gebied van Asset Lifecycle Management. We zijn in staat uw materialen, onderdelen en componenten te testen. Zo werken we in Nederland al meer dan 60 jaar aan het bepalen én verlengen van restlevensduur, en verbeteren daarbij onze methodes voortdurend. Dit doen we altijd in intensief overleg met klanten.
Onze experts leveren maatwerk. We gebruiken de geavanceerde apparatuur in onze goed geëquipeerde laboratoria om uw componenten, systemen en materialen zo te testen en te meten, dat wij een goed onderbouwde uitspraak kunnen doen.

1-op-1 sessie inplannen

Wilt u meer grip en inzicht krijgen op het onderhoud van uw apparatuur? Of een helder beeld krijgen van de slijtage of staat van componenten? Neem contact op met één van onze experts. Het proces is simpel:
1. Vraag via het onderstaande formulier een gratis 1-op-1 sessie aan met één van onze experts.
2. Leg uw unieke case voor.
3. Krijg waardevolle inzichten over concrete vervolgstappen.
Contact
DEKRA Rail

Concordiastraat 67

3551 EM Utrecht