Hoofd BHV training
DEKRA Advisory & Training

Op zoek naar een EHBO-training voor uw organisatie? Ontdek het hieronder.

Training Hoofd BHV

Het Hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV) houdt zich bezig met de coördinatie van de BHV-taken. Deze taken zijn door de Arbowet opgelegd aan de werkgever. Het hoofd BHV draagt de verantwoording voor het BHV-beleid bij de organisatie, houdt zich bezig met het voorkomen en beperken van calamiteiten en evalueert calamiteiten als ze toch voorkomen. DEKRA biedt een basistraining en een herhalingstraining Hoofd BHV, eventueel op maat voor uw organisatie.

Doel van de training

Het doel van de training is de deelnemer te leren het BHV-beleid vorm te geven en te waarborgen. Met de jaarlijkse herhalingstraining houden deelnemers de kennis en kunde actueel.

De doelgroep

De training is bestemd voor personeel dat de (toekomstige) rol van Hoofd BHV vervult. Deelnemers dienen een geldig BHV-certificaat te hebben en bij voorkeur leidinggevende ervaring.

Inhoud van de training

De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Hierin behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:
  • praktijkervaringen van deelnemers
  • wet- en regelgeving
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • het opzetten van een BHV-organisatie
  • het zorgdragen voor opleiding en oefening van de BHV-ers binnen de organisatie
  • interne en externe communicatie
  • het opstellen van een BHV-plan en het up-to-date houden hiervan
We bieden de training ook als maatwerk aan. Wij stemmen dan de inhoud af op casussen in uw bedrijf. Neem hiervoor contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Duur van de training 

De basistraining hoofd BHV duurt 2 dagen. De herhalingstraining duurt 1 dag.

Resultaat

Wordt de cursus met voldoende resultaat afgesloten en de praktijkoefening met voldoende beoordeeld? Dan ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Hoofd Bedrijfshulpverlening’. Het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een herhalingstraining te volgen.