Werkplekonderzoek
DEKRA Advisory & Training

Op zoek naar een B-VCA of VOL-VCA diploma voor uw werknemers? Ontdek het hieronder.

Effectief incidentenonderzoek

Leer zelf incidentenonderzoek uit te voeren

We zijn dagelijks bewust en onbewust bezig met het voorkomen van incidenten. Toch kunnen incidenten plaatsvinden. In dat geval willen we natuurlijk herhaling voorkomen en er iets van leren. Hiervoor moeten de oorzaken, zowel de directe als de achterliggende oorzaken, bekend zijn. Om deze te achterhalen is onderzoek nodig. In de praktijk blijkt helaas vaak dat onderzoek niet genoeg draagvlak heeft, en hierdoor niet het gewenste resultaat oplevert. DEKRA biedt de training effectief incidentenonderzoek: onderzoek dat leidt tot verbeterde veiligheid in uw organisatie.

Samen met onze klanten en onze partner Incidenteel, ontwikkelden we een training die u leert om effectief een incidentenonderzoek uit te voeren. Bij de ontwikkeling van de training hebben we klanten betrokken die actief zijn als opdrachtgever, opdrachtnemer, asset owner, contractor en veiligheidskundige. Allen actief in verschillende sectoren en branches.

Doel van de training

De deelnemer is na afloop van de training in staat om te faciliteren in een effectief incidentenonderzoek, door:
 • bewust het onderzoek te ontwerpen;
 • de stappen in het onderzoeksproces te doorlopen;
 • valkuilen tijdig te herkennen en zo nodig bij te sturen;
 • bevindingen overtuigend terug te koppelen;
 • het leerproces te faciliteren.

Voor wie is deze training?

Deze training is voor alle stakeholders in het proces van incidentenonderzoek.

Inhoud van de training

 • introductie
 • ontwerp van onderzoek
 • verzamelen van informatie
 • analyseren van informatie
 • concluderen en terugkoppelen
 • afronding
De training kan als maatwerktraining worden aangeboden. Wij stemmen dan de inhoud af op casussen in uw bedrijf en passen een onderzoeksmethode toe die aansluit bij uw wensen. Neem hiervoor contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Duur van de training

De training duurt 1 dag.

Resultaat van de training

Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Onafhankelijk incidentenonderzoek door DEKRA

Vindt er ondanks alle inspanningen toch een incident plaats in uw organisatie? En wenst u een onafhankelijk onderzoek hierin door een deskundig persoon? Of dient u na een arbeidsongeval een ongevalsonderzoek uit te voeren? Neem dan ook contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van incidentenonderzoeken en verschillende methodes.