Doelstellingen voor 2022 bereikt

DEKRA verhoogt haar omzet en transformeert voor de toekomst

24 apr 2023 Corporate
  • Wereldwijde omzet stijgt 7,4% tot 3,8 miljard euro in boekjaar 2022
  • Investeringen lagen ca. een derde hoger en bedroegen 143 miljoen euro
  • Veel vraag naar diensten voor het testen van batterijen en laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
  • Aanbod van meer dan 500 diensten voor een duurzame bedrijfsvoering
  • Veiligstelling van leiderschapspositie bij cybersecurity en kunstmatige intelligentie door overnames en joint ventures
  • Introductie van voertuiginspectiediensten in nieuwe landen
  • Optimistische vooruitzichten voor boekjaar 2023: DEKRA verwacht een middelhoge tot hoge enkelcijferige omzetgroei
DEKRA heeft haar omzet in het boekjaar 2022 met succes verhoogd en belangrijke strategische projecten volgens planning afgerond. "We hadden de juiste antwoorden op de uitdagingen van het afgelopen jaar en zijn zeer tevreden met de 7,4% omzetstijging", aldus CEO Stan Zurkiewicz tijdens de jaarlijkse persconferentie van de onderneming. "Tegelijkertijd zijn we erin geslaagd fors in onze toekomstige activiteiten te investeren, innovatieve diensten te lanceren en twee nieuw gecreëerde bestuursfuncties te vervullen. Hiermee is de basis gelegd voor een toekomstige winstgevende groei", voegt Zurkiewicz toe.
Omzetstijging in Duitsland, dubbelcijferige groei in de regio's Amerika en Azië-Pacific
Het afgelopen jaar vormden de hoge inflatie, de pandemie en de oorlog in Oekraïne belangrijke uitdagingen voor DEKRA. Toch kon de onderneming haar wereldwijde omzet met 7,4% tot 3,8 miljard euro opvoeren. De groei in haar thuismarkt Duitsland bedroeg 9.9% (2,4 miljard euro), terwijl de strategische groeiregio's Amerika en Azië-Pacific een dubbelcijferige omzetstijging realiseerden (Amerika: +19,9% / 113,5 miljoen euro; Azië-Pacific: +10,5% / 244,3 miljoen euro).
Alle segmenten van de onderneming droegen bij aan de positieve omzetontwikkeling in 2022. Met een omzet van 1,30 miljard euro (+7,4%) bleven voertuiginspecties de belangrijkste pijler van de onderneming. In 2022 zijn de landen Costa Rica en Spanje als nieuwe markten toegevoegd, waardoor de onderneming op schema ligt om tegen 2025 jaarlijks ongeveer 30 miljoen voertuiginspecties uit te voeren. Er zijn ook hoge groeipercentages behaald binnen de segmenten schade-expertise (+6,5% tot 515 miljoen euro) en producttesten (+7,3% tot 318 miljoen euro). In 2022 bedroeg de gecorrigeerde EBIT van de onderneming 226,4 miljoen euro, iets meer dan het voorgaande jaar (226 miljoen euro). De gecorrigeerde EBIT-marge bedroeg 6,0% (vorig jaar: 6,4%). In het licht van de stijgende rentepercentages en volatiele financiële markten verhoogde DEKRA haar toch al sterke verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen tot 41% (vorig jaar: 33,5%). Verder verhoogde de onderneming haar investeringen met ongeveer een derde ten opzichte van het voorgaande jaar, tot in totaal 143 miljoen euro. "Zelfs in economisch uitdagende tijden hebben we nooit overwogen om te bezuinigen op investeringen in onze toekomst. Integendeel. In 2022 waren de investeringen ongekend hoog omdat we graag willen groeien, zowel door ontwikkeling van nieuwe diensten als door overname van ondernemingen die ons helpen bij het versnellen van onze transformatie", verklaart Zurkiewicz. Ook het personeelsbestand van de onderneming is gegroeid; eind 2022 werkten ongeveer 48.600 mensen in ongeveer 60 landen voor DEKRA.
Optimistische vooruitzichten voor 2023
DEKRA heeft in 2023 een goede start gemaakt: in het eerste kwartaal bedroeg de omzet 990 miljoen euro, 12,8% hoger dan het jaar ervoor. CEO Zurkiewicz van DEKRA is optimistisch over de resultaten voor het volledige jaar: "We zijn ervan overtuigd dat we in 2023 ondanks geopolitieke en macro-economische risico's een middelhoge tot hoge enkelcijferige groei kunnen behalen. Dit dankzij onze sterke marktposities wereldwijd en een overtuigend portfolio van nieuwe diensten binnen onze focusgebieden toekomstige mobiliteit, cybersecurity en duurzaamheid."
DEKRA streeft naar duidelijke leiderschapspositie op gebied van nieuwe diensten en hogere rentabiliteit tegen 2025
In de door DEKRA gepresenteerde strategie voor 2025 (Strategy 2025), schetst de onderneming haar bijdrage aan wat wel eens de grootste maatschappelijke transformatie van onze tijd zou kunnen zijn. In de kern is de strategie van DEKRA gericht op het waarborgen van de veiligheid en het elimineren van de risico’s die gepaard gaan met de talloze innovaties die worden ontwikkeld in de strijd tegen klimaatverandering in het tijdperk van de digitalisering. "Al bijna 100 jaar zorgen we voor veilige en beveiligde technologieën, assets, producten en productieprocessen. Innovaties die van cruciaal belang zijn voor een effectieve bestrijding van klimaatverandering worden momenteel in ongekend tempo geïntroduceerd. Ondanks dit hoge innovatietempo moeten mensen vertrouwen kunnen hebben in de vele nieuwe ontwikkelingen in de fysieke en digitale wereld, of het nu gaat om elektrische voertuigen, de waterstofinfrastructuur of kunstmatige intelligentie (AI)", aldus de CEO van DEKRA. De primaire taak van DEKRA is dan ook om haar expertise binnen nationale en internationale comités aan te wenden voor een snelle ontwikkeling van passende test- en certificeringsnormen voor deze nieuwe producten en technologieën. De focus van DEKRA ligt daarbij op de thema’s toekomstige mobiliteit, cybersecurity en duurzaamheid. Daarnaast zullen de diensten van DEKRA evolueren, met meer nadruk op diensten op afstand, data-analyse en AI-gebaseerde diensten.
Door uitvoering van haar Strategy 2025 wil DEKRA de onbetwiste wereldleider op het gebied van voertuigtests blijven en 's werelds toonaangevende aanbieder van tests en certificeringen voor cybersecurity en duurzaamheid worden. Daarnaast wil de onderneming de winstgevendheid verbeteren en tegen het midden van het decennium een gemiddelde jaarlijkse EBIT-marge van 8 tot 9% behalen. Om dit te bereiken is de onderneming bezig met het stroomlijnen en digitaliseren van haar processen en worden aanvullende maatregelen doorgevoerd, zoals aanpassingen van het dienstenportfolio.
Interne aanpassingen voor winstgevende groei
Om de Strategy 2025 zo goed mogelijk uit te voeren, heeft DEKRA in 2022 twee nieuwe bestuursfuncties gecreëerd. In april 2023 werden de benoemingen voor deze functies door de Raad van Commissarissen bekendgemaakt: Petra Finke (55) wordt per 1 juli de eerste Chief Digitalization Officer van de onderneming, terwijl Peter Laursen (47, reeds tien jaar in dienst bij DEKRA) al in april de nieuwe functie van Chief Operating Officer op zich heeft genomen. "Ik ben ervan overtuigd dat Petra Finke en Peter Laursen sterk zullen bijdragen aan de uitvoering van onze strategische groeiplannen en de versnelling van de digitale transformatie van DEKRA", aldus de CEO over de benoemingen.
Ook organisatorische veranderingen, zoals de vorming van de regio GSA (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk), die geleid zal worden door de Duitse Executive Vice-President Guido Kutschera, moeten de transformatie van DEKRA versnellen.
Mobiliteit van de toekomst: Sterke vraag naar diensten op gebied van elektrische mobiliteit in 2022
DEKRA heeft in 2022 een scala aan diensten voor veilige en duurzame mobiliteit op de markt gebracht. Een van deze diensten was de gepatenteerde sneltest voor batterijen van elektrische voertuigen (EV), die in Duitsland, de Benelux en Scandinavië werd uitgerold. Hiermee kan in slechts enkele minuten een betrouwbare beoordeling van de "gezondheidstoestand" van de batterij worden uitgevoerd. Inmiddels kunnen al ongeveer 90 voertuigmodellen getest worden. In 2023 zullen extra modellen en markten worden toegevoegd.
In Arnhem heeft de onderneming een openlucht-testfaciliteit geopend voor het meten van elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Anders dan in conventionele EMC-faciliteiten kunnen hier voertuigen van alle afmetingen, inclusief elektrische bussen en vrachtwagens, worden getest. Een van de eerste klanten was de Zweedse start-up Volta Trucks.
DEKRA is tevens actief betrokken bij de waterstofmobiliteit. Sinds 2022 ondersteunen DEKRA-experts de startup hylane bij de introductie van de eerste commercieel geëxploiteerde vloot van waterstof aangedreven huurtrucks in Duitsland.
Bij het DEKRA Technology Center in het Duitse Klettwitz is een nieuwe testbank voor elektromotoren en aandrijfassen in gebruik genomen. Het laboratorium voor aandrijflijnen en uitlaatgassen richt zich op de toekomstige markteisen voor elektromobiliteit. Zo zijn er verbruiksmetingen uitgevoerd op het prototype van de waterstofauto BMW iX5. Tegen 2024 zal DEKRA de locatie uitbreiden tot een nieuw testcentrum voor auto- en stationaire batterijsystemen om prestatie- en milieutests en misbruiktests te kunnen aanbieden. DEKRA investeert hierin een miljoenenbedrag.
DEKRA wordt een one-stop-shop voor testen van autonoom en connected rijden
Het testcentrum van DEKRA aan het Lausitzring-circuit in Klettwitz zal een nog grotere rol gaan spelen bij het testen van technologieën voor autonoom en connected rijden. De onderneming streeft ernaar om 's werelds meest uitgebreide onafhankelijke testfaciliteit voor deze technologieën te worden. Het afgelopen jaar heeft DEKRA bouwvergunningen gekregen voor een nieuw testveld op deze locatie, dat volgens de planning in de zomer van 2023 klaar moet zijn. Voor autofabrikanten, voertuigleveranciers en development service providers kunnen DEKRA-experts functies voor autonoom rijden uittesten op stadstrajecten met flexibele scenario's, zowel in smalle straten van kleine steden als op brede wegen van grote steden.
In China kreeg Black Sesame Technologies (leverancier van hoogwaardige rekenchips voor autonoom rijden) in 2022 na een jaar van intensieve samenwerking als eerste aanbieder ter wereld het ISO 26262:2018 ASIL D procescertificaat door DEKRA toegekend. Deze norm stelt voorschriften voor de functionele veiligheid gedurende de gehele gebruikscyclus van het product.
Duidelijke focus: Een derde van DEKRA-diensten gewijd aan duurzaamheid
"In 2022 leverden we meer dan 500 aan duurzaamheid gerelateerde diensten gericht op de energietransitie, milieudoelstellingen, maatschappelijke doelen en governance (ESG), alsmede de realisering van een circulaire economie", legt de CEO van DEKRA uit. "Dat is ongeveer een derde van ons dienstenportfolio." De sterke groei van het dienstenaanbod onderstreept de focus van DEKRA op duurzaamheidsdiensten. Zo valideert de onderneming bijvoorbeeld de koolstofvoetafdruk van consumentengoederen voor internationale klanten als Logitech en Olymp.
Ook op het gebied van duurzame energie heeft DEKRA in 2022 toekomstgerichte opdrachten binnengehaald. De onderneming test en certificeert windturbines, waterstofinstallaties en -pijpleidingen, evenals zonnemodules. In de Chinese stad Shanghai opende DEKRA afgelopen zomer haar grootste en meest geavanceerde laboratorium op het gebied van zonne-energie, met een testoppervlak van 2.600 vierkante meter. DEKRA bestrijkt de hele waardeketen van de schone energie, met inbegrip van testen, inspecteren, certificeren en verificatie en advisering met betrekking tot de energieopwekking en bijbehorende technologieën.
"Waarom zouden mensen DEKRA vertrouwen? Omdat onze experts volledig onpartijdig zijn. We opereren onafhankelijk van aandeelhouders, industriële conglomeraten of politici. We laten ons uitsluitend leiden door onze verenigingsstatuten, die voorschrijven dat onze prioriteit altijd ligt bij het waarborgen van de technische veiligheid en de duurzaamheid van onze installaties. Dat is onze enige missie," voegt Zurkiewicz hier nog aan toe.
De inzet van DEKRA voor duurzaamheid, binnen zowel haar bedrijfsmodel als haar interne praktijken, is nogmaals erkend door onafhankelijke entiteiten. EcoVadis, de wereldleider op het gebied van duurzaamheidsbeoordelingen voor wereldwijde waardeketens, heeft DEKRA in 2023 opnieuw een platina medaille toegekend. "We zijn trots om tot de top 1% van duurzame bedrijven in de ranglijst te behoren", aldus CFO Wolfgang Linsenmaier, die binnen de Raad van Bestuur van DEKRA ook verantwoordelijk is voor duurzaamheid.
Veiligstelling van leiderschapspositie in cybersecurity en kunstmatige intelligentie door overnames en joint ventures
Vandaag de dag betekent veiligheid niet alleen het beschermen van de fysieke integriteit, maar ook bescherming tegen datalekken en cyberaanvallen. Dit is vooral cruciaal in sectoren als de auto- en de medische industrie, kritieke infrastructuren zoals elektriciteitsnetten, het Internet of Things (IoT) voor consumenten, evenals de informatie- en communicatiesector. Daarom richt DEKRA zich ook op de ontwikkeling van normen en testprocedures voor deze industrieën en is de onderneming de eerste wereldwijde aanbieder van een gespecialiseerd cybersecuritycertificaat voor oplaadstations voor elektrische voertuigen. "Ons aanbod biedt fabrikanten van laadapparatuur ondersteuning bij het beter beschermen van hun producten tegen de meest voorkomende bedreigingen van cybercriminelen", aldus de CEO van DEKRA. DEKRA is ook goed gepositioneerd op het gebied van beveiliging van mobiele apps. Sinds vorig jaar is DEKRA een van de slechts vijf ondernemingen wereldwijd die door de ADA (App Defense Alliance) geautoriseerd zijn voor het uitvoeren van beveiligingsbeoordelingen voor Google Play Store-apps. Hierdoor kunnen Google-partners en app-ontwikkelaars snel en betrouwbaar beoordelen of hun software voldoet aan industrienormen zoals de Mobile Application Security Assessment (MASA). Met de recente overname van Onward Security in Taiwan versterkt DEKRA haar aanwezigheid binnen de Azië-Pacific-regio en biedt zij beproefde oplossingen in belangrijke segmenten.
"De wereldwijde markt voor cybersecurity zal tegen 2035 naar verwachting een omvang van circa 250 miljard euro bereiken", aldus CEO Stan Zurkiewicz. "We streven naar een aanzienlijk aandeel binnen deze markt."
Daarnaast ziet DEKRA ook een aanzienlijk groeipotentieel op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), dat volgens deskundigen tegen 2028 een totaal volume van 150 miljard dollar zal hebben.
Gezien de huidige snelheid van de veranderingen binnen deze vooralsnog ongereguleerde markt, is waarborging van de veiligheid en beveiliging van AI-toepassingen van cruciaal belang. Via haar test- en adviesdiensten ondersteunt DEKRA klanten die willen kunnen garanderen dat hun AI-technologie betrouwbaar en veilig is.
Daartoe is DEKRA van plan om samen met het toonaangevende audit- en adviesbureau PwC en het Innovatiefonds van de stad Hamburg de joint venture CertifAI op te richten. CertifAI zal zich bezig houden met het certificeren van AI-toepassingen op betrouwbaarheid. Voor de opbouw en versterking van het vertrouwen in de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, moeten AI-toepassingen op een betrouwbare wijze worden gecertificeerd, aldus de partners.
DEKRA SE Annual Report 2022 / 2023