Norm voor de eisen van informatiebeveiliging in de Nederlandse zorgsector

DEKRA geaccrediteerd voor NEN 7510-1

28 jul 2021

DEKRA is sinds deze week geaccrediteerd als Certificerende Instelling (CI) voor de NEN 7510. In dit artikel vertellen we u erover.

Sinds juli 2021 is DEKRA door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor de NEN 7510-1. Voor zowel het cluster zorginstellingen als het cluster beheerders van persoonlijke gezondsheidsinformatie, anders dan zorginstellingen. NEN 7510-1 is een norm die de eisen voor informatiebeveiliging in de Nederlandse zorgsector omvat. De NEN 7510 is speciaal ontwikkeld voor zorginstellingen en beheerders om passende bedrijfsmaatregelen te nemen die de beveiliging van persoonlijke gezondheidsinformatie borgen. Sinds 2008 is het verplicht voor zorginstellingen en beheerders van persoonlijke gezondsheidsinformatie om aantoonbaar te voldaan aan NEN 7510. Met een geaccrediteerd NEN 7510 certificaat, afgegeven door DEKRA, voldoet uw organisatie hier aan.
De auditoren van DEKRA voeren een afhankelijk onderzoek uit naar de datasecurity van uw organisatie. Tijdens een audit voor de NEN 7510 wordt uw organisatie getoetst op de beheersing van de genomen maatregelen op het waarborgen van persoonlijke gezondheidsinformatie. Wilt u als organisatie gecertificeerd worden voor de NEN 7510? Neem dan contact op via salesaudit​.nl@​dekra​.com of telefonisch via 088 93 83016. Of lees meer informatie over de NEN 7510 .