Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

circulaire economie audit

DEKRA Audit

Zekerheid over duurzaamheid: diverse audits ter ondersteuning van de circulaire economie.

Circulaire economie

Zekerheid over de duurzaamheid van uw bedrijfsprocessen

Met het oog op duurzaamheid werken steeds meer bedrijven volgens het principe van de circulaire economie. Dit houdt in dat organisaties herbruikbare grondstoffen gebruiken voor hun processen. Werkt uw bedrijf volgens het principe van een circulaire economie? Dan helpt DEKRA u met audits om dit aan te tonen.

Circulaire economie bedrijven

Wanneer uw bedrijf volgens de principes van de circulaire economie werkt, heeft dit meerdere voordelen. Zo werkt u actief aan een schoner milieu en minder CO2-uitstoot. Verder is uw bedrijf minder afhankelijk van niet-herbruikbare grondstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool.

Met de audits van DEKRA maakt u inzichtelijk hoe uw organisatie presteert op het gebied van circulariteit. De audits geven daarnaast informatie over mogelijke verbeterpunten bij het circulair werken.

DEKRA is uw duurzame partner die u voorziet van waardevolle inzichten. Naast audits, kunt u ook bij DEKRA terecht voor duurzaamheidscertificeringen . De experts van DEKRA zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van audits rondom circulair werken.

DEKRA verzorgt verschillende audits voor circulair werken. Lees hieronder welke audits we aanbieden en welke voor u relevant zijn.

Audits voor circulair werken

NTA8080 | Better Biomass

Gebruikt uw bedrijf biomassa voor het opwekken van energie? Dan bent u verplicht de duurzaamheid van deze biomassa aan te tonen. De expert van DEKRA stelt tijdens de audit vast of uw organisatie aan de eisen voldoet.

ISCC EU | Hernieuwbare energie

De ISCC EU is een vrijwillige certificering. Hiermee toont u aan dat uw organisatie voldoet aan ecologische en maatschappelijke richtlijnen tijdens de productie van biomassa en/of biobrandstof. De auditors van DEKRA controleren op aanvraag of u in aanmerking komt voor het certificaat ISCC EU.

ISCC Plus | Duurzame producten of materialen

Een ISCC Plus-certificaat is het bewijs dat uw organisatie hernieuwbare en duurzame grondstoffen gebruikt. Het certificaat garandeert ook dat we de afkomst van deze hulpmaterialen kunnen nagaan. DEKRA maakt door een audit inzichtelijk of u aan de eisen voor ISCC Plus voldoet.

ISCC Corsia | Hernieuwbare energie

Produceert of verhandelt uw organisatie vliegtuigbrandstof? Met het ISCC Corsia-certificaat laat u zien dat de vliegtuigbrandstof duurzaam is. Om het certificaat te krijgen, is eerst een audit van de organisatie nodig. De experts van DEKRA bieden de audit voor ISCC Corsia aan. Met het certificaat zet uw organisatie haar duurzaamheidsclaim kracht bij.

Dubbeltelling verificatie

Bedrijven binnen de transportsector zijn verplicht om minimaal 10% van hun energievoorziening uit hernieuwbare energiebronnen halen. Bepaalde biobrandstoffen tellen dubbel bij de berekening voor deze eisen. DEKRA kan als verificateur bevestigen of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden voor de dubbeltellingsregeling. Zo laat uw organisatie zien dat ze volgens de richtlijnen werkt.

Inboek verificatie

Levert uw bedrijf hernieuwbare energie? Dan bent u verplicht dit te registreren in het Register Energie voor Vervoer. Hierna controleert een geaccrediteerd bedrijf deze ‘inboekingen’. DEKRA is hiervoor geaccrediteerd en voert de inboekverificatie uit. Zo laat u zien dat uw organisatie zich houdt aan de wet.

Circulaire economie DEKRA

Het belang van audits voor circulair werken

De certificaten NTA8080, ISCC EU, ISCC PLUS, ISCC Corsia, verificatie dubbeltelling en inboekverificatie tonen aan dat een bedrijf voldoet aan bepaalde eisen rondom circulair werken. Wilt u een certificaat, dubbeltelling of verificatie ontvangen? Dan bepaalt een hiervoor aangewezen instantie via een audit of uw bedrijf echt aan deze regels voldoet. De experts van DEKRA voeren deze audits uit en rapporteren hun bevindingen. De audit vormt de basis om aan uw klanten en (toekomstige) partners te bewijzen dat u werkt volgens circulaire richtlijnen.

Heeft u een vraag? Onze experts komen graag met u in contact

DEKRA Audit Sales

Meander 1051

6825 MJ Arnhem

+31 88 96 83016
Pagina delen