VCA diploma
DEKRA Advisory & Training

Op zoek naar een B-VCA of VOL-VCA diploma voor uw werknemers? Ontdek het hieronder.

B-VCA- of VOL-VCA-certificaat halen

Bent u (onder)aannemer en is uw bedrijf VCA-gecertificeerd? Dan moeten uw operationeel leidinggevenden en medewerkers in het bezit zijn van een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) of respectievelijk Basisveiligheid VCA (B-VCA). Hiermee bezitten zij aantoonbare kennis over Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu (VGM) aspecten op de werkplek. DEKRA biedt een training om een diploma of certificaat B-VCA of VOL-VCA te behalen. Werkt u als leidinggevende bij een uitzendorganisatie? Wij bieden ook een training VIL-VCU aan.

Doel van het VCA-certificaat behalen

Na de training B-VCA heeft de deelnemer basiskennis van de verschillende soorten Veiligheid-, Gezondheid- en Milieurisico’s (VGM-risico’s) die op de werkplek voorkomen. De deelnemer kan onveilige situaties herkennen en de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. De deelnemer weet hoe hij of zij veilig werkt en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van zichzelf en anderen.
Na de training VOL-VCA heeft de deelnemer kennis van wettelijke verplichtingen op het gebied van VGM, VCA-certificering, VGM-management en -organisatie, VGM-risicobeheer en bedrijfsnoodorganisatie. De deelnemer is in staat om VGM-risico’s vast te stellen en beheersmaatregelen te bepalen en om een VGM-organisatie op te zetten.

De doelgroep

 • De training VOL-VCA is bestemd voor operationeel leidinggevenden van medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren
 • De training B-VCA is bestemd voor operationele medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren
 • De training VIL-VCU is bestemd voor leidinggevenden bij uitzendorganisaties van medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren.
DEKRA biedt de basistraining en tevens de herhalingstraining voor personen die de basistraining eerder (niet langer dan 10 uitvoerenjaar geleden) hebben behaald

Inhoud van de training

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod (in de training VCA-VOL komen daarbij per onderwerp tevens het beleidsniveau en de rol van operationeel leidinggevenden bij VGM uitgebreid aan bod):
 • Arbeidsomstandigheden en milieu (o.a. wet- en regelgeving, arbeidshygiënische strategie)
 • Gevaren, risico’s en preventie (RI&E, TRA, LMRA, toolbox meetings)
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veilig gedrag
 • Taken, rechten en plichten
 • Veiligheidsprocedures en instructies
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Biologische stoffen
 • Straling
 • Schadelijk geluid
 • Etikettering en signalering
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen
 • Werken op hoogte
 • Gereedschappen en machines
 • Struikelen, tillen en sloopwerkzaamheden
 • Hijsen, heffen en graafwerkzaamheden
 • Elektriciteit
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Duur van de training

De training voor het halen van een VOL-VCA, B-VCA of VIL-VCU-certificaat duurt 1 dag.

Resultaat: een VCA-certificaat

De training wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door een erkend exameninstituut. Het diploma is 10 jaar geldig en erkend in het kader van de VCA- certificering.
De training en het boek zijn geheel volgens de eindtermen (CCvD-VCA van het SSVV) opgesteld en gericht op de nieuwe examens.
Beschikbare dagen
DatumLocatie
01-02-2024 (VOL)Spijkenisse
20-03-2024Spijkenisse
21-06-2024Spijkenisse
26-09-2024Spijkenisse
01-11-2024Spijkenisse
18-12-2024Spijkenisse