Stoomvat Testen

Drukvaten zoals stoomtrommels zijn vatbaar voor schade als gevolg van thermische vermoeidheid, (stilstand)corrosie en systeembelasting.

Bij het testen van stoomtrommels wordt normaliter hydrostatische druk toegepast. Vervolgens wordt trommel geopend en worden de interne componenten verwijderd. Daarop volgen een visuele inspectie en materiaaltests, met een focus op gebreken als gevolg van scheuren in het oppervlak. Er bestaat echter de kans dat de stroomtrommels schade oplopen tijdens deze tests. Bovendien moeten de werkzaamheden in een besloten ruimte worden uitgevoerd. Scheuren onder aangelaste strips en volumetrische gebreken worden op die manier niet gedetecteerd.
Als oplossing voor deze problemen biedt DEKRA de mogelijkheid om ultrasone tests uit te voeren vanaf de buitenkant en/of binnenkant van de stoomtrommel. De ultrasone tests worden op semi-mechanische wijze uitgevoerd. De resultaten worden nauwkeurig vastgelegd als functie van de positie van de defecten. Dit biedt ruimte voor het bewaken van de groei van scheuren.
Er wordt vanaf de buitenkant getest omdat dit voor veel interne componenten het enige alternatief is voor het toepassen van hydrostatische druk. In sommige gevallen dient het isolatiemateriaal lokaal te worden verwijderd. DEKRA kan voor het testen gebruikmaken van diverse ultrasone technieken, zoals UT TOFD. Als er besloten wordt om vanaf de binnenkant te testen, kan het de moeite waard lonen om aanvullende ultrasone tests uit te voeren. Dat geldt onder meer voor het testen van lasverbindingen onder aangelaste strips. Op die manier kunnen zowel de lengte als diepte van scheuren worden vastgesteld.