Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Stichting Zwembadkeur

Veilige en schone zwembaden in Nederland

Stichting Zwembadkeur borgt de veiligheid en hygiëne van zwembaden in Nederland. Dit doet ze door toe te zien op diverse normeringen en landelijke kwaliteitsstandaarden. Een van deze normeringen is Keurmerk Veilig & Schoon. Met het Keurmerk Veilig & Schoon toont het management van het zwembad aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en op de juiste manier worden uitgevoerd door de medewerkers. DEKRA ziet toe op deze landelijke kwaliteitsstandaard voor zwembaden. We vroegen Mariska Hol, Kwaliteitsmanager bij NRZ en Stichting Zwembadkeur, wat het keurmerk inhoudt en hoe dit wordt getoetst.

Keurmerk Veilig & Schoon

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan de wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadeigenaren en overheden stellen aan zwembaden. In 2002 werd het Keurmerk Veilig & Schoon voor het eerst uitgereikt door Stichting Zwembadkeur. De stichting is een initatief van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie (HISWA-RECRON). Zij hebben het Keurmerk Veilig & Schoon opgezet, omdat er behoefte was aan een overkoepelend keurmerk voor zwembaden in Nederland. Alle wetgevingen en normen zijn namelijk bij verschillende instanties ondergebracht, zoals de ARBO-wet en Legionellapreventie bij de Nederlandse Voesel- en Warenautoriteit (NVWA). Hierdoor was het voor zwembadeigenaren complex om aan alle wetgeving te blijven voldoen.

dekra-case-zwembadkeur

Behalen van het keurmerk

Sinds 2008 is Stichting Zwembadkeur ondergebracht bij het NRZ. Zij reiken vandaag de dag het Keurmerk Veilig & Schoon uit aan zwembadeigenaren. Het behalen van het Veilig & Schoon keurmerk bestaat uit regulier toezicht en systeemgericht toezicht. Systeemgericht toezicht is mogelijk bij zwembaden die bij een exploitatiemaatschappij horen. Bij de exploitatiemaatschappij is er dan een kwaliteitsmanager aanwezig, waardoor de organisatie in staat is om een deelverantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteitsborging. Daarnaast vindt er extern toezicht plaats op de kwaliteitsborging van de organisatie. Bij regulier toezicht worden er eisen gesteld aan de meetbare kwaliteit op het gebied van hygiëne en veiligheid van een zwembad. Deze laatste keuring wordt uitgevoerd door twee onafhankelijke Certificerende Instellingen (CI’S): Lloyd’s & DEKRA.

Kwaliteitsborging door meerdere CI’s

Wanneer een zwembadeigenaar het keurmerk Veilig & Schoon wil behalen, wijst Stichting Zwembadkeur een Certificeringde Instelling aan. De helft van de audits wordt uitgevoerd door Lloyd’s en de andere helft door DEKRA. De certificering wordt door twee keuringinstanties uitgevoerd, omdat Stichting Zwembadkeur vindt dat dit de kwaliteit van de auditrapporten en het -proces bevordert. Hol: ‘’We hebben bewust niet gekozen voor één hofleverancier. Wanneer een zwembad de certificatiecyclus van drie jaar heeft doorlopen, wordt de volgende certificatiecyclus door de andere CI uitgevoerd. Zo houden we elkaar scherp en borgen we de kwaliteit van het Keurmerk Veilig & Schoon.’’

Stichting Zwembadkeur & DEKRA

In januari 2021 kwam Stichting Zwembadkeur door een Lead Auditor in contact met DEKRA. Na een prettig eerste gesprek en goede pitch is Stichting Zwembadkeur met DEKRA in zee gegaan. Het Veilig & Schoon Keurmerk valt binnen de zogeheten Assessment Services van DEKRA. Met de Assessment Services biedt DEKRA maatwerk in toetsingen en beoordelingen. Samen met Stichting Zwembadkeur legde DEKRA de parameters op het gebied van veiligheid en kwaliteit vast. De auditoren van DEKRA hebben daarna de benodigde expertise ontwikkeld om op het keurmerk te kunnen toetsen. ‘’DEKRA heeft veel geïnvesteerd in het vergaren van de benodigde kennis en expertise. Ik ben aangenaam verrast over de manier waarop DEKRA de ingewikkelde materie op korte termijn eigen heeft gemaakt’’, zegt Hol.

Ook de zwembadeigenaren zijn tevreden over de professionele en persoonlijke aanpak van de auditoren van DEKRA. Hol denkt dat dit een positieve invloed heeft op het algehele beeld dat zwembadeigenaren van audits hebben. Hol: ‘’Voorheen zagen zwembadeigenaren alleen de output, het Veilig & Schoon Keurmerk, als het beoogde doel. Nu zie je dat er langzaam meer aandacht voor hygiëne en veiligheid komt als doorlopend proces. Dat vinden we een goede ontwikkeling.”

Over Stichting Zwembadkeur

Stichting Zwembadkeur is een initatief van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie (HISWA-RECRON). Dankzij de deskundigheid van de Commissie van Advies worden het auditproces en de criteria continu geoptimaliseerd. Dit is noodzakelijk, omdat er steeds nieuwe wetten bijkomen die invloed hebben op bestaande keurmerken. Zo heeft de Omgevingswet, die de huidige WHVBZ wet zal vervangen, een grote impact op het Veilig & Schoon Keurmerk. Hol zegt hierover: ‘’DEKRA denkt met ons mee over de impact van nieuwe wetten op het keurmerk en hoe we het keurmerk kunnen verbeteren. Dit maakt DEKRA een waardevolle partner.’’

Meer weten over maatwerk normeringen?

Is uw organisatie op zoek naar een normering om grip te krijgen op de processen binnen uw organisatie en de kwaliteit die u aan uw klanten levert? Neem contact op met onze DEKRA-experts of lees meer informatie over onze assessment services.

Neem contact op met een DEKRA expert

Fotografie: Gerben Pul

Pagina delen