Stichting Zwembadkeur

Maatwerk audits voor veilige en schone zwembaden

Stichting Zwembadkeur borgt de veiligheid en hygiëne van zwembaden in Nederland. Dit doet ze door toe te zien op verschillende landelijke kwaliteitsstandaarden. Een van deze normeringen is Keurmerk Veilig & Schoon: een overkoepelend keurmerk voor alle individuele zwembaden in Nederland. DEKRA toetst zwembaden tegen het Keurmerk Veilig & Schoon. Dat doen we met onze Assessment Services. Hiermee biedt DEKRA maatwerk in toetsingen en beoordelingen. We vroegen Mariska Hol, kwaliteitsmanager bij Stichting Zwembadkeur en bij NRZ (Nationale Raad Zwemveiligheid), wat het keurmerk inhoudt en hoe dit wordt getoetst.

Met het Keurmerk Veilig & Schoon toont het management aan dat bedrijfsprocessen voor hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld. En dat medewerkers ze op de juiste manier uitvoeren. Sinds 2021 audit DEKRA tegen deze landelijke kwaliteitsstandaard voor zwembaden. Dat doen we altijd met aandacht voor de menselijke factor. Het zijn namelijk de mensen in een organisatie die invulling geven aan processen en de kwaliteit bewaken.

Altijd de expertise in huis

Samen met Stichting Zwembadkeur legde DEKRA de parameters vast voor veiligheid en kwaliteit. De auditoren van DEKRA ontwikkelde daarna de expertises die nodig zijn om op het keurmerk te kunnen toetsen. “DEKRA heeft veel geïnvesteerd in het vergaren van de benodigde kennis en expertise. Ik ben aangenaam verrast over de manier waarop DEKRA de ingewikkelde materie op korte termijn eigen heeft gemaakt.”, zegt Hol. Ook de zwembadeigenaren zijn tevreden over de professionele en persoonlijke aanpak van de auditoren van DEKRA. Hol denkt dat dit een positieve invloed heeft op hoe zwembadeigenaren tegen audits aankijken. “Eerder zagen zwembadeigenaren alleen het behalen van het keurmerk als doel. Nu zien we dat er meer aandacht komt voor hygiëne en veiligheid als doorlopend proces. Dat vinden we een goede ontwikkeling.”

Onafhankelijke audits

Wanneer een zwembadeigenaar het keurmerk Veilig & Schoon wil behalen, wijst Stichting Zwembadkeur een Certificerende Instelling (CI) aan. De helft van de audits wordt nu uitgevoerd door DEKRA en de andere helft door een andere CI. De certificering wordt door twee keuringsinstanties uitgevoerd, omdat dit volgens Stichting Zwembadkeur de kwaliteit van de auditrapporten en het auditproces bevordert. Hol: “We hebben bewust niet gekozen voor één hofleverancier. Wanneer een zwembad de certificatiecyclus van drie jaar heeft doorlopen, wordt de volgende certificatiecyclus door de andere CI uitgevoerd. Zo houden we elkaar scherp en borgen we de kwaliteit van het Keurmerk Veilig & Schoon.’’

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

Dankzij de deskundigheid van de Commissie van Advies, worden het auditproces en de criteria continu geoptimaliseerd. Dit is nodig, omdat er regelmatig nieuwe wetten bijkomen die invloed hebben op bestaande keurmerken. Zo heeft de Omgevingswet, die de huidige WHVBZ wet zal vervangen, een grote impact op het Veilig & Schoon Keurmerk. Hol zegt hierover: “DEKRA denkt met ons mee over de impact van nieuwe wetten op het keurmerk en hoe we het keurmerk kunnen verbeteren. Dit maakt DEKRA een waardevolle partner.’’

Over Stichting Zwembadkeur

De stichting is een initiatief van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie (HISWA-RECRON). Er was behoefte aan een overkoepelend keurmerk voor zwembaden in Nederland. Alle zwembaden in Nederland moeten namelijk te voldoen aan wetten en normen. Maar, het was voor zwembadeigenaren complex om aan alle wetgeving te blijven voldoen. De wetten en normen komen namelijk van verschillende organisaties. Denk hierbij aan de ARBO-wet en Legionellapreventie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Stichting Zwembadkeur zette het Keurmerk Veilig & Schoon op, dat ze in 2002 voor het eerst uitreikten. Sinds 2008 valt de stichting onder Nationaal Raad Zwemveiligheid (NRZ).
Meer over onze maatwerk audits
Is uw organisatie op zoek naar een normering om grip te krijgen op organisatieprocessen en de kwaliteit die u aan uw klanten levert? Neem contact op met onze DEKRA-experts of lees meer informatie over onze assessment services​.
Fotografie: Gerben Pul