Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Process Safety Culture consulting

Verbeter process safety management door nieuwe benadering

Is uw organisatie betrokken bij risicovolle processen? Heeft u zwaar geïnvesteerd in managementsystemen voor procesveiligheid? En weet u dat het belang van procesveiligheid toeneemt naarmate consumenten en samenleving kritischer kijken naar de veiligheidspraktijken die in bedrijven worden toegepast? We willen u kennis laten maken met een nieuwe benadering van Process Safety Management.

Conventioneel process safety management (PSM) is vaak gericht op compliance door regelgevende instanties zoals OSHA (USA) of Seveso (EU). Die manier heeft niet altijd voorkomen dat er rampen gebeurde. En traditionele audits – hoewel geschikt voor het evalueren van programma’s aan de hand van een bepaalde norm – houden weer geen rekening met de capaciteiten en cultuur van organisaties. En juist die beiden hebben een aanzienlijke invloed op de resultaten van de procesveiligheid.

Van PSM naar OPS

Organizational Process Safety (OPS) is ons antwoord op de vraag naar innovatieve oplossingen voor hardnekkige procesveiligheidsuitdagingen en een effectiever procesveiligheidsbeheersysteem. Dankzij tientallen jaren ervaring met partners in de olie- en gas-, farmaceutische en chemische sector, hebben onze experts een baanbrekend instrument ontworpen dat op risico’s en het CCPS (Center for Chemical Process Safety) procesveiligheidsmodel is gebaseerd: OPS. Dat instrument omvat zowel de cultuur en capaciteit van de organisatie als ook de menselijke factoren.

Ons instrument onderzoekt de kritieke gebieden die door de CCPS zijn geïdentificeerd en genereert herhaalbare en reproduceerbare resultaten, aangepaste aanbevelingen en plannen voor verbetering. OPS is van toepassing op elke industrie die streeft naar uitmuntende veiligheid en richt zich niet alleen op naleving: het gaat verder dan wat bestaande procesveiligheidssystemen kunnen bieden om industrieën dichter bij 0 schade te brengen.

Onze aanpak

We structureren onze OPS-dienst rondom Risk-Based Process Safety (RBPS). Dat is een methode van continue verbetering die een cyclus van beoordeling, implementatie en monitoring omvat. OPS is onze onderscheidende, doorontwikkelde benadering van Process Safety (PS). Het instrument richt zich specifiek op de capaciteiten en cultuur van een organisatie en gaat een stap verder om subjectiviteit te minimaliseren door:

 • Schaalbare oplossingen
  Effectief voor elke branche, voor één of meerdere faciliteiten en voor een of meer werkstroomcomponenten.
 • Praktische benadering
  Voornamelijk uitgevoerd met werknemers op de werkplek.
 • Nauwkeurig, herhaalbaar en reproduceerbaar resultaat
  Nauwkeurige, consistente resultaten op alle locaties en beoordelingsteams.

Ons assessment instrument meet en evalueert nauwkeurig de volwassenheid van een organisatie qua beheersen van procesveiligheidsrisico’s om zo aan te tonen of uw locatie een vermijdings-, nalevings- of value driven cultuur heeft. De beoordelingsresultaten zijn afgeleid van een combinatie van culturele elementen en capaciteiten en laten precies zien waar uw organisatie staat met betrekking tot het volwassenheidsniveau van risicobeheer: van het zien van veiligheid als een belemmering tot het beheersen van risico's met een gevestigd, robuust systeem binnen een gezonde veiligheidscultuur die gevoelig is voor toekomstige veranderingen. Op basis van de resultaten geven onze experts praktische aanbevelingen om u te helpen uw veiligheidsdoelen te bereiken en het process safety managementsysteem op te zetten dat bij u past.

Het proces

We zijn trouw aan onze waarden en rol als gewaardeerde adviseurs en luisteren aandachtig naar u om ervoor te zorgen dat onze aanpak wordt afgestemd op uw behoeften. Hieronder volgt een algemene schets van het proces:

1. Bespreking

We komen samen om de reikwijdte van onze dienst te bepalen, welke gebieden van de organisatie we gaan analyseren en welke werkstromen we gaan beoordelen.

Gerichte beoordeling

Specialisten die bekend zijn met uw technologie voeren beoordelingen uit die het PS-volwassenheidsniveau binnen elke geïdentificeerde werkstroom bepalen; elk krijgt een benchmark score voor toekomstige monitoring.

3. Prioritering en aanbevelingen

We prioriteren de beoordelingsresultaten, zodat zwakkere gebieden urgenter worden aangepakt dan de relatief sterkere; we stellen interventies voor die de voortgang van de volwassenheid bevorderen.

4. Ondersteuning bij implementatie (optioneel)

In dit stadium zijn specialisten op aanvraag beschikbaar om te assisteren bij de implementatie van interventies.

5. Herbeoordeling

Binnen 5 jaar kan u een vervolg beoordeling aanvragen om de voortgang te meten en de inspanningen bij te sturen.

Wat levert Process Safety Culture consulting u op?

 • Een objectieve, nauwkeurige, herhaalbare en reproduceerbare maatstaf voor het volwassenheidsniveau van uw locatie of organisatie.
 • Optimale interventies om het volwassenheidsniveau van uw organisatie te verbeteren en benchmarking indicatoren om deze voortgang te monitoren.
 • De mogelijkheid om zinvolle benchmarking uit te voeren over locaties en geografische gebieden heen, met een instrument die alle kenmerken van een betrouwbare metriek heeft.
 • Een deskundige beoordeling van zowel de capaciteiten als de cultuur die ten grondslag liggen aan het risicobeheerprogramma van uw organisatie, efficiënt uitgevoerd met uw middelen en uw personeel.
 • Een roadmap voor het optimaliseren van process safety management in uw organisatie.

Waarom DEKRA?

 • Wij zijn experts in zowel de technische als organisatorische factoren die van invloed zijn op veiligheid.
 • We hebben onberispelijke referenties als vertrouwde partner voor een dwarsdoorsnede van industrieën en op wereldwijde schaal.
 • Wij zijn gespecialiseerd in process safety management en innovaties, zoals onze Organizational Process Safety tool.

Contact

Dirk Bles

separator
+316 535 209 94
separator

DEKRA Consulting

Rivium Boulevard 301

2909 LK Capelle aan den IJssel

Pagina delen