Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

ISO 50001 certificering

DEKRA Audit

WIlt u als bedrijf duurzamer omgaan met energie?

ISO 50001 certificering

Efficiënt energiebeheer dankzij ISO 50001-certificering

Succesvolle bedrijven vertrouwen op solide managementstrategieën en -systemen om hun energie-efficiëntie regelmatig te evalueren en duurzaam te verhogen.

Een energiebeheersysteem (EnMS) dat gecertificeerd is volgens de internationaal erkende ISO 50001-norm helpt bedrijven van elke omvang om de efficiëntiedoelstellingen te halen die uniek zijn voor hun bedrijf.

De voordelen die u haalt uit de ISO 50001-certificering

 • Concurrentievoordelen door hogere efficiëntie en lagere energiekosten

 • Hogere economische efficiëntie door lager energieverbruik

 • Gedetailleerd overzicht van het energieverbruik van de onderneming

 • Identificatie van potentiële besparingen in de energiesector

 • Vermindering van de CO2-uitstoot

 • Overeenstemming met het energiebeleid

 • Systematische verbetering van processen

 • Groter bewustzijn van energie-efficiëntie bij werknemers en management

ISO 50001 Certification

Over ISO 50001 certificering

De nieuwe ISO 50001:2018, die in juni 2011 is uitgebracht, heeft een High-Level Structure (HLS) en is gebaseerd op de kwaliteitsnorm ISO 9001 en de milieunorm ISO 14001. Dit stelt organisaties in staat hun bestaande energie- en milieubeheersystemen om te zetten in een systematisch energiebeheersysteem:

 • Ontwikkeling van een bedrijfsbeleid voor een efficiënter gebruik van energie
 • Bepaling van kenmerkende waarden
 • Gegevensanalyse van het energieverbruik op alle belangrijke verbruiksgebieden
 • Meting van de resultaten
 • Voortdurende controle van de maatregelen

Procedure voor ISO 50001-certificering

 1. Informatie en voorafgaande audit (optioneel)
  Informatiebijeenkomst (telefonisch of persoonlijk), projectbijeenkomst op locatie en voorbereiding op certificering, incl. controle van documenten
 2. Certificering op locatie
  Paraatheidsanalyse met beoordeling en evaluatie van de beschrijving van het managementsysteem, evaluatie van gedocumenteerde processen, en optionele post-audit (evaluatie van corrigerende maatregelen)
 3. Auditverslag en evaluatie
  Documentatie van de audit en beoordeling van het managementsysteem
 4. Certificaat en zegel
  Na succesvolle afronding van het certificeringsproces ontvangt u uw certificaat en het DEKRA-keurzegel (met een maximale looptijd van drie jaar)
 5. Eerste toezichtsaudit
  Om de 12 maanden wordt een toezichtsaudit op de praktische uitvoering uitgevoerd
 6. Tweede toezichtsaudit
  Herhaalde audit van de praktische implementatie van het managementsysteem
 7. Hercertificering
  Drie jaar na de initiële certificatie worden de stappen 2 tot 6 herhaald tijdens de hercertificatieaudit

ISO 50001: Uw voordelen in een oogopslag

Profiteer van onze expertise

 • Onze experts hebben vele jaren ervaring met audits in alle bedrijfstakken.
 • Wij kunnen u alle diensten die u voor uw certificeringen nodig hebt, uit één hand aanbieden.
 • Aangezien ons portfolio meer dan 40 accreditaties omvat, kunnen wij ook andere managementsystemen certificeren, zoals ISO 9001 of ISO 14001 en hun combinaties, indien nodig met weinig inspanning.
 • Met ons erkende DEKRA-keurmerk kunt u het vertrouwen van uw klanten en zakenpartners veiligstellen en uw concurrentiekansen vergroten.

FAQ - Veel gestelde vragen over de herziening van ISO 50001

Regelmatige herzieningen van de ISO-normen zijn noodzakelijk om gelijke tred te houden met nieuwe technische en media-eisen en met de eisen van een geïntegreerd beheersysteem.

De overschakeling op ISO 50003 had vooral gevolgen voor certificeringsbedrijven (zoals DEKRA Certification GmbH). Het dient als basis voor accreditatie en biedt een standaard voor het berekenen van de duur van audits. De eis dat u het aantal mensen dat met uw EnMS werkt bekend moet maken en de verbetering van uw energiegerelateerde prestaties moet aantonen, raakt u als klant indirect door ISO 50003. De nieuwe herziening van ISO 50001 raakt u direct.

Als u de vereisten van ISO 50003 al hebt geïmplementeerd, zult u het gemakkelijker vinden om de vereisten van de nieuwe ISO 50001-herziening te implementeren.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Vaststelling van de "High Level Structure" (HLS): Uniforme termen, definities en nummering van de hoofdstukken van de norm om een hoge mate van compatibiliteit met andere normen te vergemakkelijken.
 • Meer rekening houden met belanghebbenden: Vaststelling van de eisen van belanghebbende partijen.
 • Op risico's gebaseerde aanpak: Omgaan met risico's en kansen met betrekking tot het energiebeheersysteem.
 • Voortdurende verbetering: Terugkerend bewijs van verbetering van de energieprestatie.
 • Nadruk op grotere verantwoordelijkheid van het management: Sterkere betrokkenheid om energiegerelateerde prestaties en effectiviteit van het EnMS te waarborgen.
 • Normalisatie van energieprestatie-indicatoren (EnPI) en de bijbehorende energie output bases (EnB): Bepalen van geschikte EnPI's die methodologische tests kunnen doorstaan (en zo de lus naar ISO 50006 en ISO 50015 sluiten).

Net als de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 volgt de herziening van ISO 50001 de High Level Structure (HLS) en kan daarom met relatief weinig inspanning worden omgezet als u al een van deze normen hebt geïmplementeerd.

Hoe groot de inspanning is, hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • Voldoet u al aan de eisen van ISO 50003?
 • Beschikt u over een geïntegreerd managementsysteem volgens de normen ISO 9001 en/of ISO 14001:2015?

Een kloofanalyse helpt u om een schatting te maken van de inspanning die u zult moeten investeren.

Wij raden u aan een intern actieplan op te stellen met alle noodzakelijke stappen en data, van opleiding voor de nieuwe revisie tot de uiteindelijke conversie.

De eerste audits zullen mogelijk zijn na onze accreditatie in het tweede kwartaal van 2019.

 • 21 augustus 2018: Publicatie van de nieuwe herziening ISO 50001:2018.
 • 21 februari 2020: Certificatie/registratie-instellingen mogen 18 maanden na de publicatiedatum van de herziene norm geen ISO 50001:2011 audits meer uitvoeren. Belangrijke opmerking: In tegenstelling tot bijvoorbeeld de conversie naar ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015 eindigt deze periode niet een half jaar, maar anderhalf jaar voor het einde van de overgangsperiode. Voor u betekent dit dat de planning voor de omschakeling snel moet worden uitgevoerd.
 • 21 augustus 2021: Alle ISO 50001:2011-certificeringen lopen af of worden ingetrokken.

Omdat het systeem verder moet worden ontwikkeld om aan de gewijzigde eisen te voldoen, moeten de respectieve vertegenwoordigers en interne systeemauditors worden opgeleid voor de nieuwe status.

In grote lijnen zal de duur van de audit gelijk blijven aan de huidige duur. Zoals bij de herzieningen van ISO 9001 en ISO 14001 zal voor de omschakeling een aanvullende evaluatie van uw documentatie (structuur, processen en bewijs van overeenstemming met de normeisen) nodig zijn.

Certificaten volgens ISO 50001:2011 zijn slechts geldig tot 21 augustus 2021. Als u de conversie met succes hebt voltooid, ontvangt u een bijgewerkt certificaat voor ISO 50001:2018 met de oorspronkelijke vervaldatum.

Ja, we doen u graag een aanbod. Praat met ons!

De DEKRA Academy biedt opleidingen over dit onderwerp aan.

Heeft u een vraag? Onze experts komen graag met u in contact

Patrick Brom
separator

Patrick Brom

DEKRA Audit Sales

Meander 1051

6825 MJ Arnhem

Pagina delen