Superspecialist Erwin Jonker over zijn werk als engineer bij DEKRA

De veiligheid, betrouwbaarheid en beheersbaarheid van elektrische systemen

30 aug 2019

Erwin Jonker is railsystem engineer bij DEKRA Rail en werkzaam als vakleider bij de vakgroep Electrotechniek. Deze vakgroep draagt bij aan het veilig, betrouwbaar en beheersbaar krijgen en houden van elektrische systemen. De focus ligt hierbij op treinbeveiligingsystemen en tractie- en energievoorziening. Erwin vertelt ons hoe hij zijn specifieke kennis op projecten inzet en welke uitdagingen hij dagelijks tegenkomt.

Specifieke, unieke kennis en expertise

Erwin is een superspecialist met een brede expertise. Hij heeft verstand van alles wat met elektriciteit te maken heeft. En dat ‘verstand hebben van’ gaat ver. Er zijn in Europa maar heel weinig mensen die dezelfde specifieke kennis hebben als Erwin. Erwin: “Met alleen een diploma kom je er niet. Nadat ik heel wat jaren ervaring had opgedaan en diverse projecten doorlopen, ontstond pas de ‘feeling’ met dit specifieke vakgebied. Hoewel ik gespecialiseerd ben in rail en spoor, kan ik mijn kennis ook op de industriële en elektrische installaties van andere branches toepassen.”

Electro Magnetische Compatibiliteit

Een belangrijk onderdeel van het werk van Erwin heeft betrekking op EMC (Electro Magnetische Compatibiliteit) van treinen. Samengevat houdt dit in dat hij checkt en bewaakt hoe de verschillende soorten elektrische installaties die in treinen voorkomen samengaan. Beinvloeden ze elkaar? En zo ja, is dit dan door direct contact, via de lucht of op een andere manier? Erwin: “De elektriciteit is een belangrijk onderdeel in de railbranche. Wanneer er een trein passeert, mag het niet zo zijn dat de lichten uitvallen of een telefoonverbinding het opeens niet meer doet.” Dergelijke EMC-projecten voeren Erwin en zijn collega’s zowel in Nederland als in het buitenland uit. Zo besteden ze momenteel veel tijd aan een omvangrijk metroproject in Riaat (zie afbeelding). Als vak deskundige houdt Erwin zich daar bezig met de elektrische veiligheid.

Frequentie metingen van het magnetische veld van treinen

Een ander onderdeel van elektrische veiligheid waar Erwin zich binnen de vakgroep Elektrotechniek mee bezig houdt, zijn frequentie metingen. Omdat treinen energie souperen, beschikken ze over een magnetisch veld. Deze kan van invloed zijn op de omgeving. Erwin: “Wij meten of het magnetisch veld voldoet aan de frequentie normen. We testen dit voordat een trein in gebruik genomen wordt. Ook monitoren en bewaken we de elektrische uitstraling van rijdende treinen.” Hoe ziet dit er dan uit in de praktijk? Voor een klant heeft Erwin bijvoorbeeld 19 verschillende meetpunten langs het spoor geïnstalleerd. Deze meten of er bepaalde frequentie overschrijdingen zijn. De data die wordt gehaald, verwerken en rapporteren we dagelijks middels een dashboard aan de klant. Aan de hand van deze metingen bewaken we de status van het spoor. Erwin: “Het kan zijn dat er een onderdeel van een trein kapot is, maar dat de trein gewoon rijdt en niemand daar iets van merkt. Bijvoorbeeld een tractie-installatie; een onderdeel van de elektrische motor. Wij kunnen dit defect achterhalen aan de hand van een herhalend afwijkend/vervormd magnetisch veld. In een zeer vroeg stadium ontdekken we op deze manier of er onderhoud nodig is. Wanneer zo’n klein defect niet direct opgelost wordt, kan dit grote schade en storingen tot gevolg hebben.”

Dossier energierekening

Een ander interessant project is het dossier energierekening. Dit dossier gaat over het op een juiste manier toekennen van een energierekening aan een treineigenaar. Dit blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Erwin: “Je kunt niet zomaar het verbruikte aantal energie door het aantal treinen delen en dan iedereen een rekening sturen.” Het berekenen van de energierekening wordt via een speciaal rekenmodel uitgevoerd. De twee inkoopcoöperaties, die gezamenlijk energie en olie inkopen, hebben dit rekenmodel ontwikkeld. De energierekening wordt hiermee berekend aan de hand van verschillende waardes. Waardes zoals het aantal kilo materiaal dat vervoerd is en het aantal kilometers die gemaakt zijn. Erwin en zijn collega’s zijn aangesloten als onafhankelijke partij en controleren of het rekenmodel juist is. Erwin: “Wij hebben een adviesrapport uitgebracht, waarin stapsgewijs beschreven is hoe het rekenmodel verbeterd kan worden. Hieruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat niet alle bedrijven en treineigenaren dezelfde processen hanteren. Dit zorgt ervoor dat je appels met peren aan het vergelijken bent. Ons advies aan de inkoopcoörporaties is dan om dit recht te trekken.”

Grote maatschappelijk toegevoegde waarde

Dat Erwin veel plezier in zijn werk heeft, is wel duidelijk. Zijn werkzaamheden zijn van grote maatschappelijke toegevoegde waarde en dat geeft voldoening. Erwin: “Wanneer ik door Nederland rijd, zeker naarmate ik ouder word, dan kijk ik om me heen en voel ik me trots wanneer ik een trein zie waaraan ik gewerkt heb. Ja, dat voelt goed. Dat zorgt echt voor een stukje arbeidsvreugde.”
Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een concrete vraag voor de vakgroep Elektrotechniek? Neem dan contact op met Erwin.
August 2019