Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

NEN 3140 VOP

NEN 3140 beschrijft eisen voor een veilige bedrijfsvoering nabij, aan of met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. De norm bevat richtlijnen voor taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en eisen voor onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Wanneer u toegang heeft tot schakelruimten en/of werkzaamheden met beperkt risico uitvoert aan elektrische installaties dan moet u voldoende onderricht zijn. Als Voldoende Onderricht Persoon (VOP) bent u bevoegd om werkzaamheden met een beperkt elektrisch risico uit te voeren.

Doel

Na de training zijn de deelnemers op de hoogte van de regelgeving over veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties, hebben zij relevante elektrotechnische basiskennis en zijn zij geïnstrueerd in gangbare procedures, o.a. inzake het spanningsloos maken van een installatie. Zij kunnen elektrotechnische werkzaamheden met beperkt risico veilig uitvoeren.

Bestemd voor

Medewerkers die vanuit hun functie eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren met een beperkt elektrotechnisch risico, en/of toegang hebben tot schakelruimten.

Inhoud van de training

In de training worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

 • Risico’s van elektriciteit, oorzaken van ongevallen
 • Voorkomen van ongevallen, wat je moet weten en doen
 • Basiskennis elektriciteit (begrippen: spanning, stroom en weerstand, elektrotechnische tekeningen, gevaarlijke waarden, aanraakspanning, afschakeltijd)
 • Klasse-indeling van apparatuur
 • Veilig werken in omstandigheden met een verhoogd risico
 • Oorzaken en gevolgen van kortsluiting
 • Elektrische veiligheid en de Arbowetgeving, bedrijfseisen en NEN 3140
 • Aanwijzingsstructuur NEN 3140: hoe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geregeld
 • Voorbeelden van werkzaamheden door een VOP
 • Procedures voor veilig werken (spanningsloos werken, werken op veilige afstand)
 • Het gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Werken volgens een schakelbericht
 • Praktijk casus

Duur

De training duurt 1 dag

Resultaat

De training wordt afgesloten met een theorie-examen. De geldigheid van het certificaat is 3 jaar.

Contact

Diny Cornelissen

separator
+31 6 53 26 21 86

DEKRA Consulting

Rivium Boulevard 301

2909 LK Capelle aan den IJssel

Pagina delen