U bent hier

16.04.2018
| News
| Business Assurance

Duurzaamheidseisen steeds strenger

Naar verwachting wordt eind 2018 de vernieuwde Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (Renewable Energy Directive) van kracht. De richtlijn heeft tot doel dat er steeds meer hernieuwbare energiebronnen gebruikt en gepromoot worden binnen de Europese Unie (EU). Het stelt ook dat in 2030 minimaal 27% van de energievraag binnen de EU duurzaam opgewekt moet zijn .

We ensure safety at the most important place

Daarbij mag het aandeel food-based brandstoffen in de transportsector niet groter zijn dan het was in 2017 en mag het maximaal 7% bedragen in 2020 . Hernieuwbare vormen van energie, zoals geavanceerde biobrandstoffen, moeten daarbij in Nederland minimaal 10% bedragen van het totaal aan brandstoffen in de transportsector in 2020 . En vanaf 2021 mag palmolie zeer waarschijnlijk niet meer meetellen voor de transportdoelstellingen. Daarmee wordt het duidelijk dat er veel gaat veranderen voor, onder andere, ondernemers.

Elke EU-lidstaat zorgt ervoor dat de richtlijn bij wet geïmplementeerd wordt. Omdat de doelen uit de richtlijn per land verschillen, wordt ook het hernieuwbare energiebeleid per lidstaat anders. In Nederland streven we al naar 16,4% hernieuwbare energie in de transportsector in 2020 . Elke twee jaar wordt de voortgang per lidstaat gemeten. In Nederland wordt de implementatie van de richtlijn uitgewerkt door de Tweede Kamer en vervolgens geïmplementeerd.

Om te voldoen aan de eis van 16,4% duurzame brandstoffen in het transport in 2020 zullen biobrandstoffen een steeds grotere rol spelen. De focus ligt hierbij steeds minder op het gebruik van primaire stromen, zoals bijvoorbeeld gewassen, maar juist meer op de inzet van afvalstromen en advanced bio energy (zoals o.a. waterstof).

Gezien de complexiteit van de nieuwe richtlijn is het voor bedrijven noodzakelijk om te bepalen wat op hen van toepassing is en wat niet. Sommige delen uit de richtlijn gelden voor een bepaalde dienst, andere spelen alleen op Europees, nationaal of juist organisatieniveau. De kern is natuurlijk dat organisaties moeten voldoen aan de wet. Door de complexiteit van het werkveld spelen er over de gehele keten nieuwe uitdagingen. Een voorbeeld van nationale regelgeving is de in Nederland geldende Subsidie Duurzame Energie (SDE).

Voor het transporteren van brandstoffen, gas of vloeibaar, doen alle partijen in de keten mee: van de grondstoffenproducten en de afvalinzamelaar, verwerker en tussenpartij tot de leverancier en afnemer. Afhankelijk van de rol van een organisatie binnen de keten, kunnen de verplichtingen anders zijn. En hoe krijg je als organisatie de hele keten mee om te voldoen aan de nieuwe richtlijn? Ook als bedrijven intrinsiek hun producten aantoonbaar duurzaam willen presenteren, is certificatie een optie.

Als voorbeeld kan de opwekking van duurzaam geproduceerde biomethaan van bron tot afnemer onderdeel zijn van het certificatieproces. Daarbij is het aantoonbaar maken van de traceerbaarheid, de CO² reductie en de inzet van juiste grondstoffen (lees: door de overheid erkende grondstoffen) van groot belang.

DEKRA werkt door certificatie aan het aantoonbaar maken van de inzet van duurzame energie in uw organisatie. Door onze ervaring en expertise op het gebied van duurzame energie zijn wij door de overheid aangewezen als verificateur en al jaren actief op het gebied van hernieuwbare en duurzame energie. Wij kunnen toetsen of u voldoet aan de eisen van de richtlijn volgens verschillende, (internationaal) erkende normen, waaronder REDcert, ISCC, Better Biomass, Inboekverificatie en Dubbeltelling.

Meer informatie over duurzaamheid en certificatie? Ga dan naar www.dekra-certification.nl/duurzaamheid

Gerelateerd nieuws

DEKRA
01.11.2018
Product Testing & Certification, Business Assurance
We ensure safety at the most important place
16.04.2018
Business Assurance
ISO 45001
04.04.2018
Business Assurance